Naturvård

Naturvårdsprojekt

Spegelblankt vatten vid gröna träd.
Småvatten i Vänsberg.

De särskilda satsningarna på såväl små som stora naturvårdsprojekt är en viktig del för att nå målen med kommunens naturvårdsarbete.

Läs mer om naturvårdsprojekt i Karlstads kommun i listan nedan. Här finns även LONA-projekt (Lokala naturvårdsprojekt) som medfinansieras av statliga medel för kommunal och lokal naturvård. I listan nedan ser du både pågående och avslutade naturvårdsprojekt.

Uppdaterad den