Avslutat projekt

Alsters strandbad

Syftet med åtgärderna vid Alsters strandbad var att utöka sandstranden mot öster och skrapa fram sandbottnen som täckts av vass för att möjliggöra bad samt öka tillgängligheten i hela området. De äldre tallar som står utmed strandlinjen skulle bli mer solbelysta.

Före och efter restaureringsarbetet, östra delen med vy västerut.

Genom att såga ned yngre träd, rycka upp stubbar och rötter, gräva bort slyvegetation och med grävskopa sålla bort organiskt material ur sanden, har nu sandstranden utökats och blivit mer tillgänglig och de äldre tallarna har blivit mer solbelysta.

I vattnet har vassen grävts bort i den inre delen och slåttrats ned längre ut. Sandbottnen är nu blottlagd och området bedöms som badvänligt. De gamla badhytterna utmed strandkanten har åter blivit mer synliga. Arbetet har inneburit att ca 280 kvadratmeter sand blottlagts samt att cirka 2600 kvadratmeter sandbotten skrapats fram.

Uppdaterad den