Avslutat projekt

I2-skogens strövområde

Ek längs skogsväg
I2-skogens strövområde utvecklades 2014

Karlstads kommun arbetar med att göra I2-skogens strövområde mer tillgängligt. Inom detta projekt har kommunen bland annat gjort nya rastplatser, satt upp nya skyltar och öppnat upp igenväxta platser. Projektet avslutades 2014.

Under 2013-2014 gjorde arbetslag på teknik- och fastighetsförvaltningen omfattande röjning i området. Detta har vi gjort av flera anledningar; för att öppna upp och göra det tryggare på platser som varit som mest igenväxta, för att skapa nya mötesplatser och för att gynna biologiska värden.

Samtidigt har vi gjort i ordning nya rastplatser med nya vindskydd, stockbord, eldstäder och bänkar. Två vandringsleder finns vid Prästberget och Sandbäckstjärn. För att besökare lättare ska hitta har kommunen satt upp nya informationstavlor med uppdaterade kartor i anslutning till områdets entréer.

Vi har även satt upp skyltar på grusvägar, hänvisningsskyltar och ”här är du” kartor. Det finns också informationstavlor om områdets natur- och kulturvärden runt omkring i området. Under hösten 2014 har de sista delarna i projektet färdigställts.

Detta är ett LONA-projekt som delvis har finansierats av länsstyrelsen och har syftat till att  göra området tillgängligt på ett bättre sätt. LONA-projekt (Lokala naturvårdsprojekt) är projekt som medfinansieras av statliga medel för kommunal och lokal naturvård.

Kontakt

Har du frågor om projektet kan du kontakta natur- och parkenheten på telefonnummer 054-540 00 00.

Uppdaterad den