Så hanterar du jättebalsamin

Bild på flera jättebalsamin
Bild på flera jättebalsamin som står tätt intill varandra.

Jättebalsamin är en snabbväxande ettårig växt som är omkring 1,5 till 2,5 meter hög. Den bildar snabbt stora och täta bestånd och kan skicka ut sina frön upp till fem meter bort. Jättebalsamin har pekats ut som en av de mest problematiska invasiva arter vi har i Sverige. Enlig lag måste du som markärgare se till att jättebalsamin inte sprids vidare från din mark.

Blommorna på jättebalsamin är vackert rosa/vita, blommar mitt i sommaren och sprids lätt med mängder av frön. Vid beröring spricker fruktkroppen och frön slungas iväg explosionsartat, fröna kan flyga upp till fem meter från plantan.

Slår ut andra växtarter

Jättebalsamin är med på EU:s lista över invasiva främmande arter och har pekas ut som en av de mest problematiska invasiva främmande arter vi har i Sverige. Att den står med på EU:s lista innebär att du som markägare enligt lag måste se till att den inte sprids vidare. Den är dels etablerad i stora delar av landet, dels bildar den stora bestånd och har möjlighet till långväga spridning. Genom att den bildar täta bestånd konkurrerar den med andra växter om plats och solljus. Den konkurrerar även med våra naturligt förekommande växtarter om pollinatörer. De naturligt förekommande växtarterna får färre besök av pollinerare och därmed minskad frösättning.

Enkelt att hindra spridning

Då jättebalsamin endast sprids med frön och är en ettårig växt går det att hindra utbredningen av den tämligen enkelt, om det görs i tid. Spridningen kan förhindras genom att slå av eller ännu bättre rycka upp plantan innan blomning. Åtgärden måste upprepas under växtsäsong och några följande år tills det inte finns fler frön som kan gro. Då frön kan ligga kvar i jorden under något år bör du inte sprida jordmassorna som blomman stått på.

Efter du har slagit eller dragit upp växterna så lägger du dem i en sopsäck som du knyter ihop ordentligt eller försluter på annat vis. Tänk på att det inte får vara jord med bland rötterna eller blommorna eftersom det inte går att bränna. Du slänger växterna, rötter och stjälkar på återvinningscentralen Heden i containern ej sorteringsbart. Är det inte så mycket så kan du lägga det i en platspåse och slänga i vanliga soptunnan, hushållsavfall, inte i matavfallet. Du kan även elda mindre mängder trädgårdsavfall på din egen tomt Här kan du läsa mer om att elda trädgårdsavfall och vad du behöver ta hänsyn till. 

Uppdaterad den