Invasiva arter

Så hanterar du jätteloka

Flera jätteloka längs grusväg med en skottkärra

Jätteloka är en stor och kraftig växt med tjock ihålig stjälk som kan bli 1,5-4 meter hög. Bladen är stora och flikiga och blomman är stor och vit. Jätteloka finns med på EU:s lista över invasiva främmande arter vilket innebär att det är markägarens ansvar att bekämpa och minska spridningen av växten.

Tack vare den stora vita blomman sprider jätteloka mängder med frön som kan leva i marken i upp till fem år. Det bästa sättet att minska spridningen och bekämpa växten är därför att ta bort fröställningarna kontinuerligt under många år. Även upprepad rotkapning och uppgrävning är metoder som kan fungera.

Kan ge brännskador - använd handskar

Viktigt att tänka på vid hantering av jätteloka är att använda skyddskläder! Lokans växtsaft i kombination med solljus ger brännskador, så var försiktig. Använd handskar, täckande klädsel och glasögon.

Kännetecken och förväxlingsarter

Jättelokan förväxlas lätt med hundkäx, kvanne, strätta och björnloka. Det främsta kännetecknet är att jättelokan är betydligt större än sin förväxlingsarter. Släktingen björnloka finns naturligt i Sverige men är mycket mindre. Dock är den, precis som jätteloka, giftig och kan orsaka brännskador vid beröring. Även strätta, kvanne och hundkäx kan mistas för jätteloka, dessa är tillskillnad från jättelokan helt ofarliga. Strätta är en till och med en viktig nyttoväxt för vårt betande vilt.

Efter du har slagit eller dragit upp växterna så lägger du dem i en sopsäck som du knyter ihop ordentligt eller försluter på annat vis. Tänk på att det inte får vara jord med bland rötterna eller blommorna eftersom det inte går att bränna. Du slänger växterna, rötter och stjälkar på återvinningscentralen Heden i containern ej sorteringsbart. Är det inte så mycket så kan du lägga det i en platspåse och slänga i vanliga soptunnan, hushållsavfall, inte i matavfallet. Du kan även elda mindre mängder trädgårdsavfall på din egen tomt Här kan du läsa mer om att elda trädgårdsavfall och vad du behöver ta hänsyn till. 

Uppdaterad den