Djur och natur

Om du störs av fåglar

Luft

Det kommer ofta samtal angående fåglar som på olika sätt ställer till problem med oljud eller avföring. Det är fastighetsägaren, exempelvis du eller bostadsbolaget du bor hos, eller din bostadsrättsförening, som har ansvar för att förebygga störning från fåglar inom sin fastighet.

Avskjutning av fåglar sker bara som sista åtgärd om ingenting annat har fungerat och situationen är allvarlig och får endast ske inom tomt eller gård för vissa arter. Här är några tips på vad du kan göra om du har problem med fåglar. Oavsett vilken metod du använder, tänk på att du måste ha tillstånd från markägaren och att inte hindra säkerheten för de som behöver nyttja platsen, till exempel sotare.

Gör åtgärder före häckningssäsong

Hinder och skrämselanordningar bör monteras innan häckningen börjar, före månadsskiftet mars/april. Ju närmare häckningen desto mer sannolikt att fåglarna väljer en annan plats att häcka på. Långt inpå häckningen hävdar fåglarna däremot sin plats.  

Rörliga eller fasta skrämselanordningar?

Eftersom fåglarna ofta utmanar sina hot lär de sig hur farliga skrämselanordningarna är. Fasta skrämselanordningar fungerar därför oftast bara en kort tid. Rörliga skrämselanordningar och ljudeffekter kan vara med effektiva.

Tips för att skrämma bort/hindra fåglarna

 • Spänn en tråd cirka tio centimeter över taknockar, staket, balkongräcken och takrännor. Tråden måste vara tillräckligt spänd för att fåglarna inte ska kunna trycka ner den.
 • Placera plastband eller prasslande material, fladdrande plastpåsar eller ballonger som draperier där fåglarna passerar eller där du inte vill att de ska vara.
 • Placera smala stående strån med piggar med knopp där fåglar brukar sitta. Tänk dock på att dessa inte ska vara så vassa att fåglarna kan ta skada. Spikar med huvudet uppåt fungerar. Produkter för detta finns att köpa inom kategorin ”fågelsäkring”.
 • Sätt upp roterande skyltar, skärmar med störande reflexer/färger/speglar. CD-skivor fungerar ofta bra.
 • Sätt upp två tefatsstora skivor i material som tål fukt och måla dem som stora ögon med svart pupill. Sätt upp på en stav eller häng dem intill varandra så att de syns från fåglarnas sittplatser.
 • Placera ut en trädgårdsprydnad/modern fågelskrämma med rörliga delar som rör sig av vinden.
 • Använd ljudeffekter. Koppla in en radio och använd timer så att ljud spelas upp oregelbundet. Mest effektiva ljud är varningsskrik från en fågel i fara av samma art som den du vill skrämma bort. Tänk på att ljudnivån inte ska störa dina grannar.
 • Placera leksaksormar inom synhåll från där fåglarna brukar sitta och flytta dessa dagligen så att fåglarna inte ska genomskåda tricket.
 • Sätt upp uvbulvaner. De kan hjälpa men blir ofta snabbt nonchalerade och ibland attackerade av vilt som ska skrämmas. Uvbulvaner som snurrar och har ett byte i klorna sägs vara mest effektiva.
 • Se till att sopkärl är väl förslutna så att fåglar inte kommer åt innehållet.
 • Sätt upp skyltar som vädjar till kunder att kasta skräp i papperskorgar.
 • Se till att brickor med kvarlämnad mat kommer inomhus direkt efter att kunder är klar. Kanske kan restaurangen be kunden att själv bära in bricka för att motverka problem med fåglar?

Tips speciellt till restauranger och serveringar

 • Se till att sopkärl är väl förslutna så att fåglar inte kommer åt innehållet.
 • Sätt upp skyltar som vädjar till kunder att kasta skräp i papperskorgar.
 • Se till att brickor med kvarlämnad mat kommer inomhus direkt efter att kunder är klar. Kanske kan restaurangen be kunden att själv bära in bricka för att motverka problem med fåglar?

Se till att fåglarna inte får tag på mat

Om du vill bli av med fåglarna är det självklart att du inte kan mata fåglarna men se även till att du inte matar dem av misstag.

 • Ställ inte ut soppåsen
 • Ställ inte ut matskålar till husdjur så att fåglarna kommer åt dem
 • Plocka upp fallfrukt
 • Ta vara på bär och annat i trädgården som fåglarna tycker om
 • Lägg inte frukt, bär och matrester i öppna komposter
 • Ta in hundens lekben  

Blockera håligheter i fasader

Kontrollera regelbundet att tak och håligheter i byggnader inte har blivit boplatser. Gör detta före april och fortsätt varannan vecka in i juli. Du kan förebygga att fåglar bygger bon genom att täcka för håligheter i takstolar och skorstenar med nät.

Jakt av fåglar och borttagning av bon

Alla vilda däggdjur, fåglar, bon och ägg är fredade i Sverige. Det är förbjudet att flytta levande vilda djur och deras ägg. Därför rekommenderar Karlstads kommun i första hand att du som störs av fåglar tar till åtgärder som hindrar eller skrämmer bort fåglarna. Om de inte hjälper har du som tomt-, mark  eller anläggningsägare, möjlighet att använda skyddsjakt i form av att riva bon enligt följande regler i jaktförordningen (1987:905), bilaga 4.

Om kråka, råka, kaja, skata, klippduva (stadsduva), björktrast (snöskata), gråsparv och pilfink kommer in på gård eller i trädgård och kan orsaka skada eller annan olägenhet där, får markägaren jaga, rensa och ta bort bon med ägg. Detsamma gäller för ägare till verksamhetsanläggning med tillägg även om korp, havstrut, gråtrut, fiskmås och skrattmås orsakar motsvarande skada eller olägenhet där.

Om det orsakas allvarlig skada eller allvarlig olägenhet av att en fågel byggt bo i hus eller gård får boet samt ägg eller ungar tas bort oavsett bestämmelserna om fredning.

Punktera eller lägg dit konstgjorda ägg

Om du har rätt att ta bort fågeläggen enligt ovan kan de punkteras. Fåglar lägger normalt nya ägg om deras ägg bara har försvunnit men om de ligger kvar håller fortsätter fåglarna att ruva tills ruvningstiden borde vara över. Det går också att lägga konstgjorda ägg i boet. Efter några misslyckade häckningar flyttar fågeln.

Förbjudet att skjuta i bebyggda områden

Det är förbjudet att använda skjutvapen inom bebyggda eller detaljplanelagda områden. Det gäller trots innehav av vapenlicens eller jägarexamen. Därför finns kommunjägare med särskilt tillstånd.

Avskjutning endast som sista åtgärd

Om problemet är allvarligt och nämnda hinder och skydd och rivning av bon inte fungerar kan du som fastighetsägare få hjälp med avlivning/avskjutning av kommunjägare. Avskjutningen sker mot en avgift och kommunen förmedlar då kontakten mellan dig och kommunjägaren.

Uppdaterad den