Djur

Så kan du vara med och gynna pollinatörer

Orange fjäril på ett grönt grässtrå.

Pollinatörer som humlor, bin, blomflugor och fjärilar gör oss människor en viktig tjänst när de pollinerar växter. De bidrar till att det blir frukt och bär och ungefär en tredjedel av vår mat är beroende av dem! Tyvärr så blir pollinatörerna färre och av cirka 300 arter av bin i Sverige så är en tredjedel rödlistade och riskerar att försvinna. Men du kan vara med att skapa en bättre miljö för våra pollinatörer.

Skapa en egen blomsteräng

Du behöver inte göra en stor äng. En liten äng är bättre än inget. Ta några kvadratmeter av gräsmattan och skapa en äng med vilda blommor. Du kan köpa en blandning av växter eller så en frömix av olika blomstersorter. Här har du lite tips på vägen!

 • Ta bort gräset på den tänkta odlingsytan om du har en befintlig gräsmatta.
 • Luckra upp jorden och ta bort eventuellt ogräs. Skrapa bort jord om den är allt för rik och välgödslad. Ängsväxter trivs bäst på näringsfattig mark.
 • Så eller plantera de ängsväxter du vill ha. Om du ska så är det bäst att göra under vår eller höst.
 • När blommorna har blommat färdigt, vänta några veckor till (ofta till slutet av juli) innan du slår av ängen med gräsklippare, trimmer eller lie. Låt det avslagna materialet ligga kvar i två dagar, då hinner fröna lossna och falla till jorden. Räfsa sedan ihop och bär bort.
 • Använd inga kemiska bekämpningsmedel.

Bygg ett insektshotell

Insektshotell behöver inte alls vara så stora för att vara till nytta för pollinatörer, det kan räcka med att bunta ihop några bamburör eller borra hål i en större träbit. Det är dock viktigt att det inte blir hål hela vägen igenom. Placera hotellet på ett vindskyddat och soligt läge nära blommande växter.

Vedträ som vildbihotell

Du behöver bara en träbit som är minst 10 cm tjock och en borrmaskin.

 • Borra hålen som behöver vara 3-10 mm i diameter och 6-10 cm djupa. Helst 10 cm djupa. Se till att hålens kanter är släta och borra inte hela vägen igenom.
 • Du kan måla med giftfri färg om du vill, men måla inte i hålen.
 • Sätt ett finmaskigt hönsnät 5 cm framför vildbihotellet för att hindra småfåglar att nå bina.
 • Du ser om det är bebott genom att rören är igenmurade med blad, kåda eller lera.
 • Låt hotellet sitta uppe året runt och rensa det inte eftersom det innehåller övervintrande bin.

Var inte rädd för att bli stucken. Eftersom solitära bin bor ensamma så behöver de inte stickas för att skydda sitt samhälle som getingar kan göra, därför sticks de nästan bara när de känner sig riktigt hotade.

Större insektshotell för fler sorter

Du kan även göra ditt hotell lite större med flera olika typer av material för fler insekter. Bygg en ram av lämplig storlek som passar hos just dig. Den kan vara allt från 5 till 25 centimeter djup, men över 15 centimeter är att föredra.  Ett ordentligt tak på hotellet är viktigt så att det håller sig torrt. Hotellet kan stå på ben på marken, eller hängas upp mot en vägg. Det bör stå varmt och solbelyst under större delen av dagen.

Det här kan du fylla hotellet med

 • Vedträn med borrhål i olika storlekar, 1,5–12 millimeter. De små hålen ska vara flest. Borra hålen så djupt det går och borren tillåter, helst 10 cm eller mer. Se till att hålens kanter är släta och borra inte hela vägen igenom.
 • Ihåliga strån och grenar som bambu, vass, gräs, fläder, druvfläder, hallon och björnbär.
 • Tegelstenar med hål.
 • Om du lägger in kottar i hotellet så kan du få tvestjärtar, nyckelpigor och spindlar som hjälper till att hålla efter oönskade gäster i trädgården.

Länsstyrelsen har satt ihop en broschyr med flera olika tips på åtgärder du kan göra för att förbättra livsvillkoren för hotade arter, samt gynna pollinatörer eller ovanliga arter. Dessa tips har vi använt i våra tips. I broschyren finns fler tips.

Här hittar du länsstyrelsens receptsamling för biologisk mångfald i parker och trädgårdar.

Så jobbar vi för att gynna pollinatörer

 • Kommunen har åtta ängsytor där vi låter gräset växa fritt och sedan slår med hästdragen slåtterbalk eller lie. 
 • Under 2020 skapade vi en sommaräng på Gubbholmen och där har vi även satt upp ett insektshotell för att gynna pollinatörer.
 • Under sommaren 2021 lät vi vissa gräsytor bli promenadängar där det får blomma fritt och vi bara klipper stigar. Det ökar den biologiska mångfalden och gynnar pollinatörer. De närmast kommande åren kommer vi arbeta med att magra av ytorna. Det gör man genom att bort gräset när det är som mest näringsrikt så att näringen inte återförs till marken. När vi ser att ängsväxterna börjar trivas bättre kommer slåttern anpassas efter växtarterna på plats. Det kan ta lite tid innan jorden blir så pass mager att det dominerande inslaget på ängen är blommande örter.
 • Under 2022 arbetar vi med att anpassa skötseln på några utav våra blomstrande vägkanter i kommunen för att kunna ta hand om den artrikedom som finns där på ett bättre sätt. Det är ett såkallat LONA-projekt, med statlig bidrag som ges till lokala naturvårdsprojekt.

Här kan du läsa mer om projektet Artrika vägkanter i Karlstads kommun

Uppdaterad den