Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)
Djur och natur

Myggstudie i Skåretrakten

En person tömmer en av myggfällorna som sitter i ett träd.

Kommunen genomför en myggstudie tillsammans med Biologisk Myggkontroll inom NEDAB. Studien väntas pågår från 2019 till 2021 och syftet är att få en bättre bild av myggproblemen. I Skåre har vi satt utt myggfällor och i andra delar av Karlstad behöver vi hjälp med synpunkter från Karlstadsborna. 

Sommaren 2018 fick vi in en del synpunkter om att det var mycket mygg i Skåreområdet. Därför har vi påbörjat en myggstudie för att få en bättre bild av vilka typer av mygg som finns i området och hur många det är. Studien påbörjades 2019 och behöver pågå under flera år eftersom översvämningsmyggan inte kommer fram varje år. Studien kommer att pågå under tre år till, för att samla in mer underlag. De senaste årens resultat visar inte på så stora mängder myggor. När studien är slutförd kan vi bestämma hur vi ska hantera myggsituationen på sikt.

Myggfällor i Skåre

Vi har fyra myggfällor i och omkring Skåre som sitter ute i ett dygn varannan vecka. Efter vi tömt myggfällorna räknar vi antalet mygg och ser vilka arter det är. Till vår hjälp med utbildning av personal och artbestämning har vi NEDAB som jobbat många år med myggstudier. Vi kommer kontakta de som bor i närheten av myggfällorna så att de kan hjälpa till med att stänga av sina egna myggfångare under de dagar vi har insamling. Det är viktigt att vi får ett tillförlitligt resultat och därför är det bra om andra myggfällor stängs av i ett par dagar varannan vecka.

Karta med synpunkter

Nedan har vi en karta där du som upplever problem med mygg kan lämna dina synpunkter. Svaren kan lämnas till september. Det är viktigt att du fyller i adress till platsen där du upplevde problem samt kontaktuppgifter så att vi kan ställa fler frågor kring myggproblemen om det behövs. Vi behöver även veta hur du upplevde situationen, hur du drabbats och när på dygnet du upplevde problem.  

För att komma till en större karta kan du trycka på de två pilarna längst ned i den vänstra spalten. 

 Här kan du komma till kartan i ett större format.

Resultat av inventering 2019 och 2020

Inventeringen 2019 visar att vi har översvämningsmygg. Men för att förstå omfattningen, vilka konsekvenser det får och vilka åtgärder som är lämpliga krävs mätningar över flera år. Sammnalgat fångades över 18 000 stickmygghonor och de bestod av 19 olika arter. 2020 var det inga stora problem med myggor.

Rapport myggstudie 2019-2021

Här hittar du rapporten Översvämningsmyggor och andra stickmyggor i Karlstad 2019-2021.

Frågor och svar

Här har vi samlat några frågor och svar. Har du fler funderingar är du välkommen att ringa oss på 054 540 00 00 eller mejla teknikochfastighetsforvaltningen@karlstad.se

Kan det verkligen ta tre år att undersöka att det är för mycket mygg? 

För att få ett tillförlitligt resultat för studien och kunna göra en korrekt bedömning krävs att studien pågår under tre år. Översvämningsmyggan som kan orsaka problem i vissa områden kommer inte fram varje år.

Kommer ni börja med åtgärder när studien är klar?

Vi kommer behöva att fortsätta mäta och inventera myggen även efter den här studien avslutas 2021. Under 2019 och 2020 har vi haft för lite mygg för att det skulle vara aktuellt med en storskalig bekämpning. När denna studie är klar kommer vi fortsätta mätningen men också se över vad för slags åtgärder som kan vara aktuella både på kort och lång sikt.   

Varför måste jag stänga av min egen myggfångare?

Det är viktigt att vi får ett tillförlitligt resultat och därför är det bra om andra myggfällor stängs av i ett par dagar varannan vecka. Vi kontaktar dem som behöver stänga av sina myggfällor.

Kan ni inte röja sly och klippa gräs för att bli av med en del mygg?

Den stickmygga som ofta diskuteras när man pratar om översvämningsmyggor, Aedes sticticus, flyger väldigt långt och trivs bra även på öppna marker. Att röja sly och ta bort buskar hjälper därför inte för att bli av med problem som orsakas av denna art. Arter av skogsmyggor, som inte flyger så långt, kan dock påverkas om deras gömställen minskas genom borttagning av högt gräs, örter och sly. Vi måste därför veta mer om stickmyggorna i Karlstad innan vi kan ta några genomtänkta beslut om några åtgärder. 

Det är väldigt mycket mygg i Skåretrakten nu. Vad gör ni åt problemet?

Det har varit gynnsamt för myggen med en hel del regn och värme i början på juni 2021. Det gör att det har kommit en hel del översvämningsmygg och även vanliga skogsmygg. Kommunen kan i nuläget inte göra något åt myggen. Vi fortsätter med studien och uppmanar de som bor i området att rapportera in sina upplevelser.

Kan det blir aktuellt med bekämpning?

2019 och 2020 var det inte så mycket översvämningsmygg och därför är det inte aktuellt med bekämpning i dagsläget. Vi kommer fortsätta att inventera myggen för att se hur många det är och om de finns på fler ställen. Det är viktigt att de som upplever problem rapporterar in i kartan och skriver med datum och tidpunkt. Det är jättebra om vi får in kontaktuppgifter också så att vi kan prata med dig som upplever problem. Om det eventuellt blir aktuellt med bekämpning så är det viktigt att vi har ett ordentligt underlag med observationer och kontaktpersoner.  

Det känns som det blivit fler myggor nu när ni inte klipper gräset på vissa platser.

Mygg föds i vattensamlingar så hur högt gräset är påverkar inte hur många mygg det blir. 

Vad händer när studien är klar? 

Undersökningens resultat kommer att analyseras och efter varje sommar kommer kommunen att få en rapport från Biologisk Myggkontroll inom NEDAB. När studien är färdig kommer vi diskutera hur vi hanterar frågan framöver samt eventuella åtgärder både på kort och lång sikt.

 

Uppdaterad den