Djur och natur

Jordbruksarrenden

Traktor

Vill du arrendera kommunens mark för jordbruk? Här kan du läsa vilka marker som finns tillgängliga och göra en intresseanmälan via vår e-tjänst. Din intresseanmälan innebär att vi kan höra av oss till dig när något som motsvarar dina önskemål finns ledigt.

Karlstads kommun har cirka 70 jordbruksarrenden som används både som betes- och åkermark, vilket bidrar till ett öppet landskap. Vår åkermark är i dagsläget utarrenderad, men möjlighet att arrendera mark för bete eller slåtter finns.

Vad är jordbruksarrende?

Jordbruksarrende är en upplåtelse som ger nyttjanderätt till mark för jordbruksändamål. För att det ska uppfylla kraven för jordbruksarrende så ska det finnas en ersättning, oftast i form av en årlig avgift. Kostnaden för arrendet anpassas till markens avkastning och om det finns några särskilda skötselkrav arrendatorn måste ta hänsyn till, till exempel om det finns höga naturvärden.

Du kan även ha rätt till bidrag för att sköta mark och djur.

På länsstyrelsens webb kan du läsa mer om jordbrukarstöd

Intresseanmälan för jordbruksarrende

Vi har ingen kö för jordbruksarrenden men du kan göra en intresseanmälan både för den lediga marken vi har och även för annan mark. När vi har fått in en intresseanmälan för en viss typ av jordbruksmark eller ett visst område hör vi av oss till dig om något blir tillgängligt.    

Här kan du göra en intresseanmälan för jordbruksarrende via vår e-tjänst

Betesförmedling

Länsstyrelsen har även en betesförmedling där de förmedlar kontakter mellan markägare och djurägare så att du som har djur kan hitta bete till dina djur och du som har mark kan få djur som betar den.

Här kommer du till länsstyrelsens betesförmedling

Uppdaterad den