Energi- och klimatrådgivning

Föreningar

Stöd och bidrag

Solceller

Det finns ett statligt stöd för installation av solceller som du kan söka. Stödet kan sökas av företag. offentliga organisationer och privatpersoner. Läs mer på om stödet på Energimyndigheten.

Du ansöker om stödet hos Länsstyrelsen Värmland.

Elcertifikat

Elcertifikat är ett frivilligt stödsystem till all förnybar elproduktion. För att tilldelas elcertifikat måste du ha timvis mätning på sin anläggning. Läs mer om stödet på Energimyndigheten.

Klimatklivet

Klimatklivet är ett investeringsstöd till klimatsmarta åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid på lokal nivå. Det är inte öppet för privatpersoner eller enkla bolag. De som kan söka stödet är aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, enskilda näringsidkare, organisationer, bostadsrättsföreningar, ideella föreningar, ekonomiska föreningar med flera. Läs mer om stödet på Naturvårdsverket.

Stöd för energikartläggning i föreningar

Ekonomiska föreningar kan söka stödet, som exempelvis bostadsrättsföreningar. Lantbruk med minst 100 djurenheter, enligt Jordbruksverkets beräkning av djurenheter, kan få stöd även om de har lägre energianvändning. Stödet kan sökas en gång per organisationsnummer, oavsett om det finns flera anläggningar på olika orter.

Fler stöd och bidrag att söka

Tester

Energimyndighetens webbplats hittar du tester som visar hur energieffektiv belysning, hemelektronik, vitvaror, uppvärmning och varmvatten är.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den