Miljö och energi

Hälsoskydd

Hälsoskyddet finns till för att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker i de miljöer vi lever i.

Miljönämnden är tillsynsmyndighet för hälsoskyddet och miljöförvaltningen bedriver hälsoskyddsarbetet på uppdrag av miljönämnden. I det arbetet ingår bland annat tillsyn av inomhusmiljön i offentliga lokaler så som skolor, förskolor och idrottsanläggningar, men även lokaler för hygienisk behandling som till exempel fotvård, tatuering eller piercing.

Miljöförvaltningen handlägger även bostadsrelaterade ärenden som ofta handlar om klagomål på buller, fukt, mögel, temperatur eller rök från vedeldning eller tobak.

Läs mer om frågor som rör hälsoskyddet i din bostad under Boendemiljö.

Uppdaterad den