Kemikalier och plast

Märkning av kemikalier

Märkning på kemikaier enligt CLP
Exempel på hur en produkt ska vara märkt. Bild från Kemi.se

Använder du farliga kemiska produkter är det viktigt att veta hur du ska skydda dig själv och din omgivning. Alla som släpper ut sådana produkter på marknaden är därför ansvariga för att produkterna är klassificerade och märkta med rätt information.

Märkning och förpackning

Det finns regler för hur kemiska ämnen och blandningar ska klassificeras, märkas och förpackas. Ansvaret för märkning gäller hela leverantörsledet – från importör och tillverkare till exempelvis återförsäljare i en butik.

Från och med den 1 juli 2017 ska alla förpackningar innehållande ämnen och produkter som saluförs vara märkta enligt CLP-förordningen (classification, labeling and packaging).

Kemikalieinspektionens information om märkning och farosymboler

Kemikalieförteckning

Du som bedriver yrkesmässig miljöfarlig verksamhet och som omfattas av anmälnings- eller tillståndsplikt ska bland annat följa reglerna i förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. Enligt 7§ i denna förordning är du som verksamhetsutövare skyldig att förteckna de kemiska produkter samt biotekniska organismer som hanteras i verksamheten. Det är endast de produkter eller ämnen som enligt CLP-förordningen klassificerats som farliga, som skall förtecknas.

Av en kemikalieförteckning ska följande uppgifter finnas med:

1. Produkten eller organismens namn,
2. omfattning och användning av produkten eller organismen,
3. information om produktens eller organismens hälso- och miljöskadlighet, samt
4. produktens eller organismens klassificering med avseende på hälso- eller miljöfarlighet.

Följande mallar finns att utgå ifrån men det går även bra att göra en egen förteckning där uppgifterna framgår.

Mall förenklad kemikalieförteckning

Mall utökad kemikalieförteckning

 

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den