Kemikalier och plast

Olika typer av plast

Nedan hittar du information om olika typer av plaster och deras användningsområden.

Polyeten, PE

Den plast som globalt har de största produktionsvolymerna årligen.  PE finns i olika varianter, till exempel mjuk lågdensitets-PE, LDPE eller hård högdensitets-PE, HDPE. 

LDPE används till exempel i plastfilmer för livsmedel, odlingsdukar för trädgård och jordbruk, kassar, beläggningar i mjölkpaket, höljen på elkablar, gas- och vattenledningar. HDPE används i förvaringskärl för livsmedel och kemikalier, klädhängare, handtag till diskborstar, med mera. 

Polyeten är en ofarlig plast, så länge inte farliga tillsatsämnen är tillsatta. Dock har vissa studier visat att produkter tillverkade av polyeten släpper ifrån sig plastkemikalier vid kontakt med livsmedel, därför avråds från att använda polyeten i kombination med varma livsmedel. 

Polyetentereftalat, PET

Används till dryckesflaskor, flaskor för vissa hushållskemikalier, till exempel flytande tvålar, samt i livsmedelsförpackningar. 

PET är en ofarlig plast, så länge inga farliga tillsatsämnen är tillsatta, vilket är ovanligt. Vissa studier har visat att produkter tillverkade av PET släpper ifrån sig plastkemikalier vid kontakt med livsmedel. 

Polyamid, PA

Kallas även för nylon och används som syntetisk textil i kläder, skor, väskor, mattor. Polyamid används även till fiskelinor och filtermaterial, stekspadar och andra köksredskap, samt förpackningsmaterial i livsmedelsindustrin. Det är en ofarlig plast, om inte farliga tillsatsämnen är tillsatta, så som till exempel smuts- och vattenavvisande ämnen på till exempel kläder, skor och förpackningsmaterial.   

Polyvinylklorid, PVC

Kallas även vinyl. PVC kan innehålla mjukgörare som är cancerframkallande och är därmed en plast som bör undvikas. PVC innehåller klor som kan ge upphov till skadliga ämnen vid ofullständig förbränning. 

PVC har ett brett användningsområde, till exempel fönster/fönsterkarmar, golvmattor, vägguttag, förpackningar och plastfilmer för livsmedel, blodpåsar, leksaker, väskor och skor, detaljer i bilindustrin. PVC återfinns också i regnkläder, duschdraperier, avtorkningsbara dukar (vaxdukar). PVC innehåller ofta mjukgörare, ftalater, som är förbjudna att användas vid tillverkningen inom EU. 

Polystyren, PS

Används till engångsprodukter som bestick och engångsmuggar, höljen till hushållsapparater, komponenter i vitvaror och elektronik, livsmedelsförpackningar, bygg- och konstruktionsmaterial. Polystyren bör undvikas i kombination med livsmedel, då det kan läcka ut till maten.  

Polypropen, PP

Används bland annat till livsmedelsförpackningar, plastfilm för livsmedel, hushållsartiklar och leksaker, vattenrör, inom bilindustrin och för medicinska implantat.  

Polypropen är en ofarlig plast, så länge inte farliga tillsatsämnen är tillsatta. Dock har vissa studier visat att produkter tillverkade av polypropen släpper ifrån sig plastkemikalier vid kontakt med livsmedel, därför avråds från att använda polypropen i kombination med varma livsmedel. 

Bioplaster

Ett samlingsnamn för flera olika plaster, PLA, PHA, PBS eller stärkelsebaserade plaster. Bioplaster kan vara tillverkade av råvaror som helt eller delvis kommer från växtriket. De kan även innehålla fossil råvara. 

En vanlig bioplast är Poly Lactid Acid, PLA som görs av mjölksyra. PLA är en ofarlig plast som används till bland annat matförpackningar, plastpåsar, engångsplastglas och plastfilm till jordbruksändamål. Kan sorteras i sorteringsanläggning, men idag saknas teknik för återvinning.

Mer läsning om plast

Regeringskansliet

www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2018/12/sou-201884/

Kemikalieinspektionen

www.kemi.se/privatpersoner/material/plast

Naturskyddsföreningen

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den