Kemikalier och plast

Vad är plast?

Plast, shutterstock
Bild från Shutterstock

Plast är ett syntetiskt material i olika fasta former med stor variation och vitt skilda egenskaper. Idag utgör fossil olja 80 procent av råvaran för all världens plast.

Globalt tillverkas idag 335 miljoner ton plast varje år, varav 60 miljoner ton i Europa. Plastproduktionen i världen förväntas fördubblas inom de kommande 20 åren. Olika slags förpackningar utgör det största användningsområdet av plast, vilket har lett till en stor ökning av plastavfall.  

Plast bryts inte ner i naturen, vilket innebär att mycket av plastskräpet hamnar i världshaven. Uppskattningsvis finns i nuläget över 150 miljoner ton plastavfall i våra hav.  

Tillsatsämnen 

För att en plast ska få en viss egenskap blandar man i tillsatser. Det är ämnen som blandas ner i plastmassan för att göra plasten exempelvis mjuk, färgad, flamsäker eller hållfast. I en del plaster finns nästan inga tillsatser medan det i andra finns stora mängder.

Tillsatserna är till viss del rörliga inne i plasten och kan därför med tiden komma upp på plastens yta och lämna plasten. De kan då hamna i maten, på våra händer, i hushållsdammet, i luften eller i våra vattendrag. En del av tillsatsämnena kan ha skadliga effekter på hälsan och miljön.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den