Kontakta Karlstads kommun

Tfn:
054-540 00 00
Tfn-tider:
Måndag-fredag 8-17
E-post:
karlstadskommun@karlstad.se
Öppet:
Måndag-fredag 8-17
Besök:
Kontaktcenter
Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26
Karlstad
Visa på karta
Livsmedelstillsyn

Livsmedelskollen - kontroller och resultat

Hur rent är det i köket på din favoritrestaurang? Är det tillräckligt kallt i skolans matkyl? Du ska kunna känna dig trygg när du handlar livsmedel i affären eller äter på restaurang. Därför gör kommunen omkring 700 livsmedelskontroller per år och resultaten kan du se i vår karta Livsmedelskollen.

Alla verksamheter i Karlstad kommun som hanterar livsmedel ska vara registrerade hos miljöförvaltningen, till exempel caféer, restauranger, butiker och skolkök. De kontrolleras regelbundet av våra livsmedelsinspektörer för att du som konsument ska få säker mat som du inte blir sjuk av. Kontrollerna är oftast oanmälda och görs utifrån vissa kontrollområden som du kan läsa om nedan. Kartan visas bäst i Internet Explorer eller Firefox, men inte i Google Chrome

Här kan du se vår karta Livsmedelskollen i ett större format.

Lokaler och utrustning

Vi kontrollerar så att lokalen och utrustningen som används är ren och fräsch och att den är enkel att rengöra. Vi ser över ventilationen och belysningen och kollar så att mätinstrumenten, som termometrar, fungerar som de ska. Verksamheten ska ha bra rutiner för rengöring och underhåll.

Råvaror och förpackningsmaterial

Företaget ska ha rutiner för att säkerställa att de livsmedel som tas in uppfyller alla relevanta krav. Som till exempel att förpackningsmaterial som används är godkänt för livsmedel. Vi kontrollerar också ifall mottagningskontroller gjorts vid till exempel livsmedelsleveranser.

Säker hantering och lagring

Vi kontrollerar att verksamheten har tillräckligt med utrymme för förvaring och att råvarorna inte kontamineras. Kemikalier, som till exempel rengöringsmedel, ska förvaras åtskilt från livsmedel. Vi kontrollerar också att produkterna som säljs eller används inte är för gamla.

Hantering och förvaring av avfall

Vi ser över hur verksamhetens avfall förvaras så att det inte drar till sig skadedjur eller kan förorena livsmedel. Vi kontrollerar också att det finns rutiner för rengöring av avfallsbehållarna.

Förebyggande skadedjursarbete

Dörrar och fönster till lokalen ska vara stängda så att skadedjur inte kan komma in. Vi kontrollerar att det inte finns några djur eller spår av djur i verksamheten.

Rengöring

Det ska vara rent och fräscht i en verksamhet som hanterar livsmedel. Vi kontrollerar bland annat om utrustning och redskap förvaras så att rengöringen underlättas och om det finns föremål i lokalerna som försvårar rengöringen.

Vattenkvalitet

Vatten som används i verksamheten ska hålla en god kvalitet och det ska finnas rutiner för rengöring av kransilar, munstycken och eventuella dunkar. Vi ser också över hur verksamheten hanterar is och de redskap som används för att ta is med.

Temperatur

Vi kontrollerar hur kallt det är i verksamhetens kylar och frysar för att säkerställa att mikroorganismer inte växer till eller bildar toxiner. Vi ser också till att verksamheten regelbundet kontrollerar råvarors och ingrediensers temperatur.

Personlig hygien

I varje verksamhet där livsmedel hanteras måste det finnas möjlighet till att tvätta och torka händerna på ett hygieniskt sätt. Vi kontrollerar att personalen har lämpliga arbetskläder och att de inte har sår eller smycken som kan sprida bakterier.

Kunskap

Personalen ska ha tillräckliga kunskaper eller utbildning för de arbetsmoment de utför. Vi kontrollerar bland annat att all personal är informerade eller utbildade i livsmedelshygien och hur rutinerna ser ut för nyanställda.

Kritiska moment (HACCP)

De vanligaste kritiska momenten för våra verksamheter är nedkylning av varm mat och upphettning av råvaror som kan innehålla sjukdomsbakterier, till exempel kyckling. Vi kontrollerar att verksamheten har bra rutiner för att kyla ned och värma upp maten på ett säkert sätt. Verksamheten ska följa HACCP-principerna som är en standardiserad arbetsmetod för att se till att livsmedlen är säkra.

Information, märkning och meny

Både förpackade och oförpackade livsmedel måste märkas på rätt sätt. Förpackade livsmedel ska vara märkta med till exempel ingrediensförteckning och hållbarhetsdatum. För livsmedel som serveras eller säljs oförpackade, till exempel tillagad mat på en restaurang, så ska alla uppgifter som anges på meny eller i annan information vara sanningsenliga. Vi kontrollerar bland annat att det som står på menyn stämmer överens med livsmedlet, till exempel om det verkligen är oxfilé på pizzan om det står det. Vi kontrollerar också att ämnen som kan ge allergiska reaktioner redovisas.

Spårbarhet

Verksamheten ska ha rutiner för att spåra råvaror och produkter ett steg bakåt och ett steg framåt i leverantörskedjan ifall det skulle vara några fel på livsmedlet. Vi kontrollerar att verksamheten har fungerande rutiner när det gäller detta bland annat genom att se till att de dokumenterar leverantörernas namn och adress, vilka varor som tagits emot, mottagningsdatum och mängd. 

Mikrobiologiska kriterier

För vissa verksamheter finns krav på att företaget regelbundet ska ta prover på sina produkter. Till exempel ska butiker som mal köttfärs ta ut prover som visar att köttfärsen inte innehåller sjukdomsframkallande bakterier. Vi kontrollerar att det finns en provtagningsplan för livsmedel som enligt lagstiftning ska testas.

Övrigt

Här kontrollerar vi avvikelser som inte passar in i något av de andra kontrollområdena. Som att organisationsnumret stämmer, att vi har rätt uppgifter vad gäller verksamhetens hantering, produktionsmängd/antal portioner per dag och om det finns branschspecifika krav utöver övriga kontrollområden.

Bedömning

Vi gör en sammanlagd bedömning av de olika kontrollpunkterna och ser till att verksamheten uppfyller lagstiftningens krav. Om det finns livsmedel som kan vara osäkra för konsumenten, eller andra allvarliga avvikelser, så påpekar vi det och kräver att bristerna ska åtgärdas inom en viss tidsram. En uppföljande kontroll görs oftast för att se till att verksamheten åtgärdat bristerna. Alla livsmedelsrapporter är offentliga och kan begäras ut via vårt kontaktcenter 054- 540 00 00.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den