Internt miljöarbete i Karlstads kommun

Att leva som vi lär

Körsbärsblom
Karlstads kommun arbetar med internt miljöarbete.

Karlstads kommun är med cirka 7 000 anställda en stor organisation. Våra olika arbetsplatser och verksamheter innebär en påverkan på miljön och en betydande resursanvändning. Det interna miljöarbetet är en fråga om trovärdighet – att leva som vi lär.

Karlstads kommun har under ett flertal år drivit ett framgångsrikt miljö- och klimatarbete där ledord som hållbarhet och delaktighet från Agenda 21-programmet är centralt. Agenda 21 är FN:s globala handlingsprogram för hållbar utveckling som vägleder oss i vårt interna miljöarbete.

Vi har arbetat med internt miljöarbete genom att utbilda personal och göra miljöfrågorna till en naturlig del av vardagen. På ett stort antal arbetsplatser finns det miljöombud som gör viktiga insatser. Många miljoner har satsats på att utföra klimat- och miljöinvesteringar i våra fastigheter och fordon.

Nämnder och styrelser i kommunen ansvarar för att miljöarbetet bedrivs enligt de policydokument som gäller för verksamheten. Som stöd i arbetet beslutade politikerna i september 2011 om en miljö- och klimatstrategi som innehåller fem insatsområden med stor miljöpåverkan, varav interna miljöarbetet är ett viktigt område.

Här kan du läsa mer om kommunens interna miljöarbete. godagrönastaden.pdf

Miljöpåverkan

Utsläppen av klimatgaser från kommunens verksamheter uppgår till cirka 27 000 ton (år 2009)

  • Cirka 15 500 ton kommer från energianvändningen i kommunens fastigheter och lokaler
  • Cirka 7 000 ton utgörs av personalens tjänsteresor, arbetsresor och transporter med egna arbetsfordon.
  • Cirka 5 000 ton härrör från inköp av mat och livsmedel

Kommunens miljö- och klimatstrategi

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den