Miljöskydd

Köldmedier

Har du en verksamhet där det finns kyl, frys, luftkonditionering eller värmepump installerad? Kanske har du en restaurang, butik eller förvaltar en fastighet. Då kan du beröras av regler om kontroll och rapportering om köldmedier. Även bostadsrättsföreningar räknas som verksamheter.

Om du har utrustning som innehåller köldmedium finns det lagar som du måste följa. Har du utrustning som innehåller 5 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer ska den kontrolleras regelbundet. Om anläggningen innehåller minst 14 ton CO2e ska du skicka en rapport till miljöförvaltningen med uppgifter om anläggningen senast den 31 mars efterföljande år.

Skicka in rapporten i tid

Det är du som verksamhetsutövaren som är ansvarig för att regelbundet kontrollera läckage samt att meddela oss om nya installationer. Läckagekontroll ska genomföras av ett certifierat kylföretag. Det är viktigt att du utför kontrollen och skickar in rapporten i tid.

Rapporten skickar du till:

miljoforvaltningen@karlstad.se

eller

Miljöförvaltningen
Karlstads kommun
651 84 Karlstad

Om du har glömt skicka in rapporten

Om vi inte får in resultat eller om återkommande kontroll inte har utförts inom angiven tid (mer detaljerad information i informationsbroschyren nedan) kommer vi att ta ut en administrativ sanktionsavgift, en så kallad miljösanktionsavgift.

Observera att i utrustning med mer än tre kilo är köldmediet HCFC (R22) förbjudet att använda efter den 31 december 2014.

Certifierade kylföretag på incert.se – listor på företagscertifieringar

Läs mer om köldmedier och miljösanktionsavgifter i vårt informationsblad

Naturvårdsverkets information om köldmedier

Olika regler vid värmepump

Är du privatperson gäller andra regler när du installerar alla värmepumpar utom luft:

Värmepump

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den