Miljöskydd

Lämna in en miljörapport varje år

Alla som driver en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet ska lämna in en miljörapport senast den 31 mars varje år. De som driver en anmälningspliktig verksamhet och som har krav på att lämna in en årsrapport ska göra det senast den 31 mars.

Alla miljörapporter ska lämnas elektroniskt via den centrala databas för miljörapporter Svenska miljörapporteringsportalen - SMP

Miljörapport för tillståndspliktig verksamhet

Alla som driver en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet ska lämna in en miljörapport senast den 31 mars varje år. Alla tillståndspliktiga verksamheter ska lämna in miljörapportens grunddel och textdel. Emissionsdeklarationen lämnas bara av de företag som har utsläpp till luft och vatten över vissa tröskelvärden, eller som hanterar vissa specificerade kemikalier. Verksamheter som berörs av vissa föreskrifter ska också ange utsläppshalter i emissionsdeklarationen.

Det här ska miljörapporten innehålla

  • en grunddel som bland annat innehåller företagsnamn, organisationsnummer, fastighetsbeteckning, bransch och uppgifter om beslut om tillstånd.
  • en textdel där du bland annat beskriver hur företagets miljöpåverkan ser ut och vad man gjort för att minska sin miljöpåverkan. Här ska även produktionsuppgifter för täkter redovisas. Mall för textdel finns att ladda ner på svenska miljörapporteringsportalen (SMP) webbplats.
  • för vissa anläggningar krävs en emissionsdeklaration. Där redovisas anläggningens olika utsläpp.

Årsrapport för anmälningspliktig verksamhet

Du som driver en anmälningspliktig verksamhet och som har krav på att lämna in en årsrapport till miljöförvaltningen ska göra det senast den 31 mars.

Du kan skicka in årsrapporten via mejl eller post.

Uppdaterad den