Miljöskydd

Anmäl innan du installerar värmepump

Innan du installerar en värmepump som tar tillvara värme från berg, jord, grund- och ytvatten måste du göra en anmälan till miljöförvaltningen. Du behöver inte anmäla luftvärmepumpar. Detta framgår av 17 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Så här anmäler du eller söker tillstånd

Både anmälan enligt 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt ansökan enligt vattenskyddsföreskrifter sker till miljöförvaltningen via e-tjänsten nedan.

Anmälan om värmepumpsanläggning

Blankett - Anmälan om värmepumpsanläggning (används om e-tjänsten inte fungerar)

Hur lång tid tar det?

Miljöförvaltningens ambition är att ett anmälningsärende ska vara handlagt inom två veckor från det att anmälan är komplett. Om installationen ska göras inom vattenskyddsområden där man måste söka tillstånd för att få installera, eller om man installerar mer än 20 kW, tar handläggningen lite längre tid.

Tillståndsplikt enligt vattenskyddsföreskrifter

I följande fall måste du söka tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter för uttag av värme eller kyla:

-       Uttag från berg eller jord inom primär eller sekundär skyddszon enligt skyddsföreskrifterna för Sörmon, Härtsöga och Östra Sörmons vattenskyddsområde samt Hynboholms vattenskyddsområde.

-       Uttag från ytvatten inom primär skyddszon till Kattfjordens vattenskyddsområde.

Mer info om vattenskyddsområdena och dess skyddsföreskrifter. 

Grannens medgivande

Om du borrar på någon annans mark eller närmare än 10 meter från grannens tomtgräns eller vägmitt, måste ett skriftligt grannintyg fås från berörd granne och bifogas anmälan.

Grannyttrande att ladda ner

Avgift för handläggning

För handläggning av anmälan/ansökan tas en avgift ut enligt taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Avgiften framgår ur taxebilaga 1.

Luftvärmepump

Om du installerar en luftvärmepump för hushållet behöver du inte göra en anmälan. Exempel på detta är luft/luftvärmepump, frånluftsvärmepump eller luft/vattenvärmepump.

Läs mer

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den