Regler för olika branscher

Krossverksamhet

Ska du krossa berg, asfalt, betong eller liknande för att exempelvis bygga kan du behöva anmäla det till oss på miljöförvaltningen.

Om du ska sortera eller krossa asfalt, betong, berg eller andra jordarter ska du anmäla det till miljöförvaltningen om verksamheten omfattas av någon av följande punkter:

  • inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser
  • utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser om verksamheten ska pågå på samma plats i mer än trettio dagar under en tolvmånadersperiod
  • ska krossa avfall (till exempel asfalt eller betong) som ska användas till bygge eller anläggning.

Anmälan ska skickas till miljöförvaltningen minst sex veckor innan verksamheten ska starta. Verksamheten får inte påbörjas innan vi på miljöförvaltningen beslutat i ärendet.

Blankett för anmälan om krossningsverksamhet

Krossning ofta tillåtet mellan klockan 07 och 18

I närheten av bostäder tillåts normalt krossning mellan klockan 07.00 och 18.00. Bullernivåerna vid bostäder och utbildningslokaler bör normalt inte överstiga 50 dBA eller 60 dBA. Vilken nivå som gäller beror på om krossning sker på byggplats under kortare period eller om det är en permanent verksamhet på samma plats under längre tid.

Information om egenkontroll

Information om buller

Uppdaterad den