Regler för olika branscher

Vindkraft

Nio vindkraftverk mot blå himmel

För att minimera störningar i miljön och på människors hälsa måste en etablering av vindkraftverk prövas enligt miljöbalken.

Vindkraftverk fångar upp vindens rörelseenergi och omvandlar den till el. Vid elproduktionen orsakas inga utsläpp och vindkraftverk är därför en ren och förnybar energikälla. Om vindkraftverk placeras fel kan de dock skapa störningar i miljön och hos de som bor nära. Det är bland annat därför som etablering av vindkraftverk ska prövas enligt miljöbalken.

För att få bygga vindkraftverk kan man behöva anmäla det till miljöförvaltningen eller söka tillstånd hos länsstyrelsen.

 Anmälningspliktiga vindkraftverk

  • Ett vindkraftverk med en totalhöjd över 50 meter.
  • Två eller fler vindkraftverk med en totalhöjd upp till 120 meter.
  • Två till sex vindkraftverk med en totalhöjd mellan 120 meter och 150 meter. 

Tillståndspliktiga vindkraftverk

  • Sju eller fler vindkraftverk med en totalhöjd över 120 meter.
  • Två eller fler vindkraftverk med en totalhöjd över 150 meter.

Information om att söka tillstånd hos länsstyrelsen

E-tjänst för anmälan om miljöfarlig verksamhet

För att få bygga vindkraftverk som är högre än 20 meter eller har en rotordiameter på mer än tre meter så krävs det bygglov från kommunen.

Vindkraftsplan för Karlstads kommun

Vindlov.se är en webbplats om tillståndsfrågor för vindkraftverk som tagits fram i samarbete med olika myndigheter och organisationer. Samordnande myndighet för projektet är Energimyndigheten.

Vindlov.se

Uppdaterad den