Det här jobbar Karlstad med

Internt miljöarbete i Karlstads kommun

Körsbärsblom
Karlstads kommun arbetar med internt miljöarbete.

Karlstads kommun är med cirka 7 000 anställda en stor organisation. Våra olika arbetsplatser och verksamheter innebär en påverkan på miljön och en betydande resursanvändning. Det interna miljöarbetet är en fråga om trovärdighet – att leva som vi lär.

Karlstads kommun har under ett flertal år drivit ett framgångsrikt miljö- och klimatarbete där ledord som hållbarhet och delaktighet är centralt.

Vi har arbetat med internt miljöarbete genom att utbilda personal och göra miljöfrågorna till en naturlig del av vardagen. På ett stort antal arbetsplatser finns det miljöombud som gör viktiga insatser. Många miljoner har satsats på att utföra klimat- och miljöinvesteringar i våra fastigheter och fordon.

Vägledande för det interna miljöarbetet är våra övergripande mål och nämndmål i strategiska planen. Nämnder och styrelser i kommunen ansvarar för att miljöarbetet bedrivs enligt de miljömål och policydokument som gäller för verksamheten. Här kan du läsa mer om kommunens interna miljöarbete.

Karlstad är en av Sveriges bästa miljökommuner

Sedan tidningen Aktuell Hållbarhet började ranka miljöarbetet i Sveriges kommuner så har Karlstad alltid placerat sig högt upp på listan. En förklaring till detta är vårt interna miljöarbete. På Aktuell Hållbarhets webbplats kan du läsa mer om Karlstads placering.

Sveriges ekokommuner följer upp och jämför miljöutvecklingen i kommunerna med hjälp av 12 nyckeltal. Här kan du läsa om hur Karlstad ligger till.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den