Det här jobbar Karlstad med

Nationellt och regionalt miljösamarbete

Samarbete är nyckeln till framgång när det gäller miljöarbete. Vi är därför medlemmar i flera nationella och regionala miljöföreningarna.

Klimatkommunerna och Sveriges Ekokommuner

Medlemskapen i Klimatkommunerna och Sveriges ekokommuner ger oss tillgång till två värdefulla nätverk som stöd för vårt miljöarbete. Det ger oss möjlighet till goda kontakter och ett forum att mötas och göra saker tillsammans med andra kommuner som också ligger i framkant med sitt miljö- och klimatarbete.

Som medlem får Karlstads kommun bland annat

  • Delta i utbildningar och nätverksträffar
  • Utbyta erfarenheter och kunskaper
  • Stöd i det lokala arbetet
  • Samverka i olika projekt
  • Regelbundna nyhetsbrev

Fossilfritt Sverige

Vi har även anslutit oss till Fossilfritt Sverige som startades som ett initiativ av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015. Initiativet samlar idag över 350 aktörer som ställer sig bakom deklarationen att världen måste bli fossilfri och att Sverige ska gå före i detta arbete. Karlstad har antagit att antal utmaningar i arbetet mot fossilfritt. Här kan du läsa mer om Fossilfritt Sverige.

Miljööverenskommelse

Vi tillsammans med flertalet värmländska kommuner, har tecknat miljööverenskommelser med länsstyrelsen i Värmland för att driva miljö- och klimatarbetet framåt. Karlstad kommun lovar bland annat utbyggnad av laddinfrastruktur för elbilar, minska användningen och spridningen av plast och att erbjuda personalcyklar. På karlstad.se/miljooverenskommelse, eller på Länsstyrelsens webbplats, kan du läsa mer miljööverenskommelsen. Du kan även ladda ner uppföljningen av miljööverenskommelsen 2019.

Kontaktperson

Per-Olof Haster, Miljöstrateg, 054-540 46 75, per-olof.haster@karlstad.se

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den