Det här jobbar Karlstad med

En vardag i delningsekonomins Värmland

delningsekonomi

Delningsekonomi, kollaborativ ekonomi, social business eller vad vi nu väljer kalla den nya folkrörelseekonomin är här. En ekonomi som utmanar normer kring produktion och konsumtion liksom vår organisationskultur. En ekonomi som ofta gräver där du står och inte sällan rör sig i ett globalt perspektiv. Vi undrar hur vardagen ser ut i delningsekonomin, hur samhället påverkas och vart vi är på väg?

Välkommen på ett halvdagsseminarium om delningsekonomin i Värmland!

Tid: 20 november klockan 13.00-16.00
Plats: Arenan, Innovation Park, Sommargatan 101 A i Karlstad
Avgift: Seminariet är avgiftsfritt. Kaffe finns till försäljning i restaurangen.
Anmälan: Anmäl dig här.

Program

13:00 Delningsekonomi i Värmland, del I

  • Relationsmat & Reko - Ulrika Neldorin och Yohanna Amselem
  • Karlstad Bilkooperativ - Fredrik Holm

13:30 Delningsekonomi och plattformskooperativ - verktyg för hållbar samhällsutveckling - Åsa Minoz

14:15 Kaffe

14:35 Delningsekonomi i Värmland, del II

  • Airbnb – Stina Höök
  • Swinga – Anna Sundell

15:00 Delningsekonomi för regional och lokal utveckling – Heiti Ernits

Att jobba med innovationer och tillsammans med intressenter från olika samhällssektorer kräver nya arbetssätt. Vilka svårigheter innebär det för offentlig sektor? Vilka goda erfarenheter och exempel finns det?

15:30 Paneldiskussion under ledning av Petter Falk

  • Åsa Minoz, Minoza AB
  • Heiti Ernits, RISE
  • Henric Barkman, Swinga
  • Märet Engström, Näringslivschef Karlstad kommun
  • Stefan Särnehed, OK Värmland

16:00 Avslut

Åsa Minoz

Åsa Minoz är expert på innovation och delningsekonomi. Åsa har en lång bakgrund inom myndighetsvärlden på ex regeringskansliet och innovationsmyndigheten Vinnova.
Hon driver sedan fem år företag som expert på innovation för hållbar samhällsutveckling där digitalisering och delningsekonomi är en central del.

Heiti Ernits

Är doktorand på Förvaltningshögskolan (Göteborgs Universitet) och RISE (Research Institutes of Sweden) och studerar samhälls- och stadsplaneringsfrågor med fokus på organisering och management. Heiti är även biträdande projektledare för Innovationsplattform Borås och jobbar praktiskt med innovations- och organisationsfrågor.

Arrangörer

Värmlandskooperativen i samverkan med RISE – Research Institutes of Sweden, Region Värmland, Karlstads Kommun samt KoopSam – Kooperation i samverkan.

 

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den