Ett treårigt samverkansprojekt

Hållbart resande i ett växande Värmland

Hållbart resande i ett växande Värmland är ett treårigt projekt med fokus på att stimulera gröna transporter i Värmland.
Hållbart resande i ett växande Värmland är ett treårigt projekt med fokus på att skapa bättre möjligheter för gröna transporter i regionen.

Karlstads kommun och Värmlandstrafik tilldelas 18 miljoner till treårsprojektet (2016-2018) Hållbart resande i ett växande Värmland.

Besök projektets  webbplats för mer information om vad som just nu är aktuellt. Följ denna länk

Projektet är uppdelat i tre delprojekt som fokuserar på tillväxt genom att skapa bättre möjligheter för hållbart resande inom regionen. Projektet ska bidra till fler och starkare företag, ökad livskvalitet och minskad miljöpåverkan genom att fler går, cyklar och åker kollektivt.

Projektet utgör en viktig pusselbit i det förändringsarbete som behövs för att nå målen i Värmlandsstrategin för åren 2014 till 2020. En strategi som utrycker en vilja att gå mot en framtid där det finns ett internationellt näringsliv som är innovativt och utvecklas.

Fokus ligger på:

  • Hållbart resande som skapar förutsättningar för fler och starkare företag
  • Bättre livskvalitet genom minskad miljöpåverkan och positiva hälsoeffekter
  • Ökad jämställdhet och integration i projektets aktiviteter
  • Stärkt kompetens inom området hållbart resande

Hållbart resande för ett växande Värmland – ett treårigt projekt

Hållbart resande i ett växande Värmland ska via samverkan mellan privata och offentliga aktörer arbeta med analyser, erfarenhetsutbyte, kunskapsutveckling och förankring av metoder. Projektet ska arbeta med att införa och tillämpa mobility managementåtgärder i både tidig samhällsplanering och befintlig verksamhet. Flera av de värmländska kommunerna har varit med och format projektet under samverkansmöten våren 2015.

Projektets övergripande mål är:

Andelen hållbara persontransporter ska öka för att därigenom bidra till långsiktigt hållbar kompetensförsörjning.

Projektet drivs i tre delprojekt som fokuserar på olika målgrupper:

Delprojekt 1: Hållbar samhällsplanering – mobility management i tidiga planprocesser

Delprojekt 2: Hållbara arbetsresor – att resa hållbart till, från och i arbetet

Delprojekt 3: Hållbara handelsresor – att resa hållbart till och från handeln

Projektet får stöd av Tillväxtverket ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Övriga finansiärer och aktiva partners i projektet är:

Karlstads kommun, Värmlandstrafik, Region Värmland, Trafikverket, Hammarö kommun, Storfors kommun, Kristinehamns kommun, Arvika Kommun, Säffle kommun, Grums kommun, Forshaga kommun, Kils kommun, Karlstad Innovation Park, Landstinget i Värmland

För mer information, kontakta projektledarna

Labeat Bickaj, projektledare Hållbar samhällsplanering – mobility management i tidiga planprocesser
E-post: labeat.bickaj@karlstad.se

Eva-Lena Eriksson, projektledare Hållbara arbetsresor – att resa hållbart till, från och i arbetet
E-post: eva-lena.eriksson@varmlandstrafik.se

Malin Hedlund, projektledare Hållbara handelsresor – att resa hållbart till och från handeln
  E-post: malin.hedlund@karlstad.se

Mikael Haster, huvudprojektledare
E-post: mikael.haster@karlstad.se

 

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den