Det här jobbar Karlstad med

Koll på plasten

Plast
Bild från Shutterstock

Karlstads kommun har som mål att inom några årtionden bli en fossilfri kommun. Idag utgör fossil olja 80 procent av råvaran för all världens plast. Plast bryts inte ner i naturen, och mycket av skräpet hamnar i världshaven, vilket har förödande effekter på miljön. Karlstads kommun och Region Värmland har beviljats stöd från Naturvårdsverket, genom Klimatklivet, för en intern minskning av fossila engångs- och plastprodukter.

Plast är ett av de mest förekommande materialen i vår vardag. Globalt tillverkas idag 335 miljoner ton plast varje år, varav 60 miljoner ton i Europa. Plastproduktionen i världen förväntas fördubblas inom de kommande 20 åren. Olika slags förpackningar utgör det största användningsområdet av plast, vilket har lett till en stor ökning av plastavfall.

Alternativ till fossil plast är förnybar råvara av till exempel sockerrör, majs eller cellulosa (träfibrer). Fördelen med förnybar plast är att den inte bidrar till samma koldioxidutsläpp som den fossila plasten.

Plastguide - för klimatsmart användning och inköp

Vi har tagit fram en plastguide. I guiden hittar du användbar information, konkreta tips och åtgärder för att minska plasten.

Du hittar guiden här. 

Karlstads kommuns arbete

För att Karlstad kommun ska upppnå sitt mål att bli en fossilfri kommun ska vi, genom ett gemensamt arbete med Region Värmland, försöka utveckla nya och innovativa konsumtionsmönster för att minska användningen av fossil plast. Det ska ske genom att minimera användningen av fossila engångs- och plastprodukter i verksamheterna, påverka och förbättra sorteringen av olika plastmaterial och aktivt arbeta med att ersätta fossila material till biobaserade produkter. Ett viktigt verktyg är att utveckla klimateffektiva upphandlings- och inköpsrutiner. Projektet sträcker sig fram till hösten 2020.

Karlstads kommun har slutit en miljööverenskommelse med Länsstyrelsen i Värmland där en av flera åtgärder fokuserar på minskad spridning av mikroplaster. Karlstad är dessutom medlem i regeringens initiativ Fossilfritt Sverige och har ambitionen att vara drivande i utvecklingen för ett modernt och fossilfritt samhälle.

Vill du veta mer?

Här kan du läsa mer om kemikalier och plast.

Har du frågor om projektet?

Kontakta Jennie Rönnbäck, projektledare.

E-postadress: kollpaplasten@karlstad.se

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den