Koll på plasten

Om projektet

01:32 min

Karlstads kommun har som mål att inom några årtionden bli en fossilfri kommun. Idag utgör fossil olja 99 procent av råvaran för all världens plast. Plast bryts inte ner i naturen, och mycket av skräpet hamnar i världshaven, vilket har förödande effekter på miljön. Karlstads kommun och Region Värmland har beviljats stöd från Naturvårdsverket, genom Klimatklivet, för ett projekt om intern minskning av fossila engångs- och plastprodukter.

Karlstads kommuns arbete

För att vi ska uppnå vårt mål att bli en fossilfri kommun ska vi, genom ett gemensamt arbete med Region Värmland, försöka utveckla nya och innovativa konsumtionsmönster för att minska användningen av fossil plast. Det ska ske genom att minimera användningen av fossila engångs- och plastprodukter i verksamheterna, påverka och förbättra sorteringen av olika plastmaterial och aktivt arbeta med att ersätta fossila material till biobaserade produkter. Ett viktigt verktyg är att utveckla klimateffektiva upphandlings- och inköpsrutiner. Projektet sträcker sig fram till hösten 2020.

Vi har slutit en miljööverenskommelse med Länsstyrelsen i Värmland där en av flera åtgärder fokuserar på minskad spridning av mikroplaster. Karlstad är dessutom medlem i regeringens initiativ Fossilfritt Sverige och har ambitionen att vara drivande i utvecklingen för ett modernt och fossilfritt samhälle.

Nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om projektet och följa vårt arbete. Du hittar det senaste nyhetsbrevet här: 

Har du frågor om projektet?

Kontakta Jennie Rönnbäck, projektledare.

E-postadress: kollpaplasten@karlstad.se

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den