Koll på plasten

Plastguide för klimatsmart upphandling

Plast

Vi har tagit fram en plastguide för klimatsmart upphandling. Ett viktigt verktyg för långsiktigt hållbarhetsarbete är att utveckla klimateffektiva upphandlings- och inköpsrutiner.

Denna guide riktar sig till personer som jobbar med upphandling och inköp i Karlstads kommun och Region Värmland. Syftet är att öka kunskapen om plast och dess klimatpåverkan för att skapa förståelse för hur plast kan användas på ett mer klimateffektivt och hållbart sätt.

Plastguide för klimatsmart upphandling.pdf

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den