Miljö och energi

En miljösmart kommun

Stenbron en ljuvlig sommardag

Vi sätter miljöfrågorna högt på agendan och arbetar för att skapa ett bra liv för alla som bor och vistas här. Det är precis vad en miljösmart kommun handlar om. I vår digitala utställning kan du läsa mer om hur vi jobbar för att vara en miljösmart kommun.

Karlstads kommuns strategiska plan innehåller övergripande mål som visar vilka viktiga områden som politikerna valt ut för att kommunens vision ska nås. Där finns ett antal miljömål som täcker in områdena fossilfri och klimatsmart kommun, ren luft och vatten, inga skadliga ämnen, värna biologisk mångfald och friluftsliv, hållbar konsumtion och internt miljöarbete.

Digital utställning

I vår digitala utställning kan du läsa mer om miljömålen och hur vi arbetar med dem. Du hittar utställningen här på karlstad.se/enmiljosmartkommun.

Tillsammans skapar vi en miljösmart kommun

Det är din stad, men vi lånar den bara av kommande generationer så vi måste tänka oss för. För att Karlstad ska kunna växa och utvecklas måste vi arbeta på ett sätt som är miljömässigt hållbart. Vi jobbar intensivt för att bli mer klimatsmarta och miljöanpassade och ju fler vi är som hjälps åt, desto större möjlighet att vi tillsammans kan skapa en miljösmart kommun.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den