Miljö och energi

Energi och transport

All energianvändning påverkar vår miljö och vårt klimat på olika sätt. Energisystemet är våra olika energikällor, energiproduktionen, omvandlingen av energi och den slutliga energianvändningen. Transportsystemet består av både väg, järnväg, flyg och sjöfart och står för ca 30 % av utsläpp av växthusgaser nationellt. Omställningen till ett fossilfritt transportsystem består av tre nödvändiga delar; Transporteffektivt samhälle, fordon och drivmedel.

Omställningen till ett klimatneutralt energisystem betyder att vi måste fasa ut de fossila energikällorna och ersätta dem med energi från förnybara källor. Alla kan bidra! Via våra energi- och klimatrådgivare kan du läsa mer om hur just du kan bidra till omställningen av energisystemet.

Energiproduktion och distribution
inom Karlstads kommun

Läs mer om de lokala energiorgan vi har i Karlstads kommun och om våra egna bolag.

Områden med kommunala krav
på anmälan, tillstånd och tillsyn

Inom dessa områden med koppling till energianvändning har kommunen krav på anmälan, tillstånd och tillsyn.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den