Energi och transport

Energiproduktion och distribution inom Karlstads kommun

All energianvändning påverkar vår miljö och vårt klimat på olika sätt. Energisystemet är våra olika energikällor, energiproduktionen, omvandlingen av energi och den slutliga energianvändningen.

Biogasproduktion

Vid vårt kommunala avloppsreningsverk Sjöstad bildas biogas. Här kan du läsa mer om hur den produceras och hur vi använder den.

El

Det finns en mängd olika elhandelsbolag i Sverige och det kommunala bolaget Karlstads Energi AB är ett av dem. Läs mer om Karlstads Energi.

Elnät

Om du bor i Karlstads kommun är du elnätskund antingen hos vårt lokala kommunalägda bolag Karlstads El- och stadsnät eller hos Ellevio, en av Sveriges största elnätsägare.

Fjärrvärme

Fjärrvärme produceras och levereras lokalt av Karlstads Energi AB och av Molkoms biovärme som du når på telefon 070-337 23 33.

Solkraft

På några av kommunens egna fastigheter har vi installerat solceller eller solvärme. Vi har tagit fram en så kallad solkarta till hjälp för andra att göra samma sak. Läs mer om solkartan. 

Vindkraft

Här finns information om vår vindkraftsplan.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den