Klimat och energi

Earth Hour - Släck för vår enda planet

Jorden sedd från rymden med texten

Earth Hour äger rum lördagen den 27 mars 2021 mellan kl. 20.30-21.30, då vi sätter ljus på klimatförändringarna och den minskade biologiska mångfalden. Idag är det världens största klimatmanifestation med miljontals deltagare över hela jorden.

Gör mer än att släcka

Den symboliska nedsläckningen har blivit mycket mer än att bara ta hand om vår planet under en timme. För att värna om jordens resurser behöver vi alla hjälpas åt alla dagar under året.

Få tips på vilka förändringar du kan göra på wwf.se/ardumed/

Karlstad är en miljösmart kommun

Kommunfullmäktige i Karlstad beslutade 2017 om ett nytt övergripande mål i den strategiska planen: att Karlstad inom några årtionden ska bli en fossilfri och klimatsmart kommun. Det innebär bland annat att vårt klimatarbete ska underlätta för Karlstadsbor att minska sina utsläpp av växthusgaser. Att uppmärksamma Earth hour är ett sätt. Det ska vara lätt för invånare och företagare i vår kommun att göra miljö- och klimatsmarta val.

Fem grundpelare för Earth Hour

2007 grundade WWF, Världsnaturfonden, initiativet att alla lampor släcks under en timme, den sista lördagen i mars – Earth Hour. Ända sedan starten har fem klimatvärstingar som har väldigt stor påverkan på vår planet varit i fokus. Det är bilen, biffen, bostaden, börsen och butiken som sätter vårt ekologiska fotavtryck. 

Läs mer om klimatvärstingarna på Världsnaturfonden WWF:s webbsida

Tillsammans kan vi hitta en livsstil där vi lever hållbart – för människan, djuren och naturen.

Uppdaterad den