Energi- och klimatrådgivning

Ska du sälja ditt hus? Då ska du göra en energideklaration

En energideklaration ger dig information om byggnadens energianvändning. Den är bland annat till för dig som ska köpa eller hyra en bostad. Du kan använda deklarationen för att jämföra olika hus med varandra.

Energideklarationen görs av en oberoende expert på uppdrag av ägaren och är giltig i tio år. Deklarationen infördes i Sverige 2006 genom lagen om energideklaration.

Har du frågor om energideklarationer hör av dig till vår energi- och klimatrådgivare. Han har klarat provet för att bli certifierad energiexpert enligt plan- och bygglagen på nivå kvalificerad och kan hjälpa till med frågor om energideklarationer.

Läs mer om energideklarationer på boverkets webbplats

De får utföra energideklarationer 

Här är en lista på certifierade energiexperter i Värmland som får utföra energideklaratiner. Vi rekomenderar att man alltid frågar minst 3 st om pris.

Till lista över certifierade personer på boverkets webbplats

Syftet med energideklaration

Syftet är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader. I energideklarationen kan det finnas förslag på åtgärder för att få bättre energiprestanda och inomhusklimat. Det ska också framgå om radonmätning är gjord och i så fall uppmätta värden. Har du frågor om radon är du välkommen att kontakta vår energi- och klimatrådgivare för att få råd om bland annat om hur man kan sänka sin radonhalt.

Läs mer om boendemiljö och radon

Uppdaterad den