Energi- och klimatrådgivning

Ska du sälja ditt hus? Då ska du göra en energideklaration

En energideklaration ger dig information om byggnadens energianvändning. Den är bland annat till för dig som ska köpa eller hyra en bostad. Du kan använda deklarationen för att jämföra olika hus med varandra.

Energideklarationen görs av en oberoende expert på uppdrag av ägaren och är giltig i tio år. Deklarationen infördes i Sverige 2006 genom lagen om energideklaration.

Läs mer om energideklarationer på boverkets webbplats

Syftet är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader. I energideklarationen kan det finnas förslag på åtgärder för att få bättre energiprestanda och inomhusklimat. Det ska också framgå om radonmätning är gjord och i så fall uppmätta värden.

Läs mer om boendemiljö och radon

Uppdaterad den