Vindkraftsandelar

Köp vindkraftsandelar och sänk din elräkning

Genom att köpa andelar i ett vindkraftverk kan du få miljömärkt el och samtidigt sänka din elräkning. Vindkraftsverket ägs och drivs av medlemmarna genom en ekonomisk förening.

Vissa vindkraftskooperativ har startats av medlemmarna själva, andra av energibolag som då levererar den el som överstiger vad dina andelar producerar. 

Varje andel brukar ge andelsägaren rätt att köpa 1 000 kilowattimmar (kWh) per år. Du väljer själv hur många andelar du vill köpa. Du kan dock inte teckna dig för fler andelar än vad som motsvarar din egen årsförbrukning.

Det kan vara klokt att stanna vid 80 procent av sin förbrukning så att det finns utrymme för effektivisering. Flyttar du kan du ta med dig dina andelar. 

Att köpa vindkraftsandelar har generellt varit en bra investering och därför planerar många föreningar att utöka sitt antal vindkraftverk. Hos många föreningar kan du göra en intresseanmälan för att ställa dig i kö. När försäljning blir aktuellt blir du kontaktad med information och villkor för köp. 

Om vindkraftskooperativ, Nätverket för vindbruk

Branschorganisationen Svensk Vindenergi

Uppdaterad den