Energi- och klimatrådgivning

Solenergi

Varje timme träffas jordens yta av mer solenergi än vad vi sammanlagt konsumerar på ett helt år! Idag kan energin i solens strålar tas tillvara på huvudsakligen två olika sätt. Antingen kan solens strålar omvandlas till värme med hjälp av solfångare eller till el med hjälp av solceller.

Solel

Solelportalen drivs av Energimyndigheten i samråd med andra berörda myndigheter med syftet att samla all offentlig information som är relevant för småhusägare som är intresserade av att investera i en solcellsanläggning.

Till solelsportalen på Energimyndighetens webbplats.

Läs mer om säkerhet och solceller på Elsäkerhetsverkets webbplats

Elsäkerhetsverkets nyhetsbrev om optimerare på solceller

Räkna ut hur mycket solenergi kan produceras på ditt tak

Det finns flera olika webbaserade solcellskalkyler för att uppskatta storleken på ditt tak. I Karlstad finns bland annat Solkartan.

Läs mer om Solkartan.

Solvärme

I solfångaren omvandlas solens strålar till värme, till skillnad från solceller där solenergin omvandlas till el. Eftersom solvärme finns i stora mängder främst under sommarhalvåret är det alltid ett komplement till en annan värmekälla. Ofta används solfångare för att värma varmvatten under sommarhalvåret, men väljer du ett kombisystem kan solen även bidra till uppvärmning under vår och höst.

Solvärmesystemen har den fördelen att man får räkna in mer av energin som systemet tar till vara på i en energideklaration av huset, för värmen man tar till vara på lagrar man i en varmvattenberedare eller en ackumulatortank för att använda senare när solen gått ner. Men vid solceller går överskotselen man inte använder ut på elnätet, den energin får inte räknas med i en energideklaration vill man få räkna med mer av den elen behöver man sätta in ett batteri men i dagsläget kan batterierna lagra förhållandevis lite energi jämfört med en ackumulatortank.

Läs mer om solvärme och solkyla på Energimyndighetens webbplats.

Branschförening för solenergi

Svensk Solenergi (SSE) är en branschförening, som med drygt 210 professionella medlemmar representerar den svenska solenergibranschen och de forskningsinstitutioner som verkar inom solenergiområdet. På deras webbplats kan du hitta deras medlemsföretag.

Till Svensk Solenergi

Har du bestämt dig för att installera solceller eller solvärme och det är dags att ta in offerter kan du titta på svensk solenergis checklista.

Läs mer om solenergi på Energimyndighetens webbplats.

Uppdaterad den