Energi- och klimatrådgivning

Solenergi

Varje timme träffas jordens yta av mer solenergi än vad vi sammanlagt konsumerar på ett helt år! Idag kan energin i solens strålar tas tillvara på huvudsakligen två olika sätt. Antingen kan solens strålar omvandlas till värme med hjälp av solfångare eller till el med hjälp av solceller.

Solel

Solelportalen drivs av Energimyndigheten i samråd med andra berörda myndigheter med syftet att samla all offentlig information som är relevant för småhusägare som är intresserade av att investera i en solcellsanläggning.

Till solelsportalen på Energimyndighetens webbplats.

Räkna ut hur mycket solenergi kan produceras på ditt tak

Det finns flera olika webbaserade solcellskalkyler för att uppskatta storleken på ditt tak. I Karlstad finns bland annat Solkartan.

Läs mer om Solkartan.

Solvärme

I solfångaren omvandlas solens strålar till värme, till skillnad från solceller där solenergin omvandlas till el. Eftersom solvärme finns i stora mängder främst under sommarhalvåret är det alltid ett komplement till en annan värmekälla. Ofta används solfångare för att värma varmvatten under sommarhalvåret, men väljer du ett kombisystem kan solen även bidra till uppvärmning under vår och höst.

Läs mer om solvärme och solkyla på Energimyndighetens webbplats.

Branschförening för solenergi

Svensk Solenergi (SSE) är en branschförening, som med drygt 210 professionella medlemmar representerar den svenska solenergibranschen och de forskningsinstitutioner som verkar inom solenergiområdet. På deras webbplats kan du hitta deras medlemsföretag.

Till Svensk Solenergi

Har du bestämt dig för att installera solceller eller solvärme och det är dags att ta in offerter kan du titta på svensk solenergis checklista.

Läs mer om solenergi på Energimyndighetens webbplats.

Uppdaterad den