Energi- och klimatrådgivning

Stöd och bidrag för energi

Det finns flera olika stöd och bidrag som du kan söka för energieffektivisering, bland annat stöd för installation av solceller, stöd till energilagring, ROT-avdrag för installation av energieffektiv anläggning och klimatklivet.

Elcertifikat

Elcertifikat är ett frivilligt stödsystem till all förnybar elproduktion. För att tilldelas elcertifikat måste du ha timvis mätning på sin anläggning.

Läs mer om elcertifikat på Energimyndigheten.

Klimatklivet

Klimatklivet är ett investeringsstöd till klimatsmarta åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid på lokal nivå. Det är inte öppet för privatpersoner eller enkla bolag. De som kan söka stödet är aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, enskilda näringsidkare, organisationer, bostadsrättsföreningar, ideella föreningar, ekonomiska föreningar med flera.

Läs mer om klimatklivet på Naturvårdsverket.

ROT-avdrag

När du installerar en energieffektiv anläggning kan du få ROT-avdrag på arbetskostnaden. Du kan inte utnyttja avdraget om du samtidigt för stöd för installationen.

Läs mer om ROT-avdrag på Skatteverkets webbplats

Solceller

Det finns ett statligt stöd för installation av solceller som du kan söka. Det högsta stödet som kan ges är 20 procent av investeringskostnaden.Stödet kan sökas av företag, offentliga organisationer och privatpersoner. Du ansöker om stödet hos Länsstyrelsen Värmland.

Läs mer om tips och stöd för solceller på Energimyndighetens solelportal

Läs mer om stöd för solceller hos Länsstyrelsen Värmland

Stöd för energikartläggning i föreningar, små och medelstora företag

Föreningar, små och medelstora företag som har en energianvändning över 300 megawattimmar (MWh) per år kan söka stödet. Stödet kan sökas en gång per organisationsnummer, oavsett om det finns flera anläggningar på olika orter.

Läs mer om stöd för energikartläggning på energimyndigheten.se. 

Även ekonomiska föreningar kan söka stödet som exempelvis bostadsrättsföreningar. Lantbruk med minst 100 djurenheter, enligt Jordbruksverkets beräkning av djurenheter, kan få stöd även om de har lägre energianvändning. Stödet kan sökas en gång per organisationsnummer, oavsett om det finns flera anläggningar på olika orter.

Stöd till energilagring

Du som privatperson kan söka bidrag för att lagra din egenproducerade el. För att få bidraget ska energilagringssystemet vara anslutet till elnätet. Syftet med stödet är att bidra till att öka andelen egenproducerad elenergi för att tillgodose det egna elbehovet.

Läs mer om stöd för energilagring på energimyndigheten.se.

Fler stöd och bidrag att söka

Läs mer om stöd och bidrag på Energimyndighetens webbplats.

Läs mer om stöd för dig som har verksamhet på landsbygden på Jordbruksverkets webbplats.

Bidrag för att mäta radon

Uppdaterad den