Energi- och klimatrådgivning

Stöd och bidrag för energi

Det finns flera olika stöd och bidrag som du kan söka för energieffektivisering, bland annat stöd för installation av solceller, stöd till energilagring, ROT-avdrag för installation av energieffektiv anläggning och klimatklivet.

Elcertifikat

Elcertifikat är ett frivilligt stödsystem till all förnybar elproduktion. 

Läs mer om elcertifikat på Energimyndigheten.

Klimatklivet

Klimatklivet är ett investeringsstöd till klimatsmarta åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid på lokal nivå. Stöd kan ges till alla förutom privatpersoner. De som beviljats stöd är exempelvis företag, kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar och andra organisationer.

Läs mer om klimatklivet på Naturvårdsverket.

ROT-avdrag

Du kan få göra avdrag från din skatt för arbetskostnaden när du anlitar någon för reparation, underhåll samt ombyggnad och tillbyggnad (rot).

Läs mer om ROT-avdrag på Skatteverkets webbplats

Grön teknik

Om du ska installera grön teknik kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Det gäller installationer som påbörjas och betalas från och med 1 januari 2021. Det fungerar på liknande sätt som med rot och rut, men är en egen skattereduktion. Du får avdraget direkt på fakturan från företaget som utför installationen (din utförare). Företaget begär sedan utbetalning från Skatteverket.

Skattereduktion för grön teknik ges för:

  1. Installation av nätanslutet solcellssystem. Skattereduktion ges med 15 procent av kostnaden för arbete och material.
  2. Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi. Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.
  3. Installation av laddningspunkt till elfordon. Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

Solceller

Riksdagen röstade 16 juni 2021 igenom regeringens vårändringsbudget. I budgeten ingår ett tillskott till det tidigare solcellsstödet på 260 miljoner kronor. Det finns ännu inga fastställda regler om detta stöd.

Läs mer om vårändringsbudget 2021 på regeringens webbplats

Renovering och energieffektivisering

Förordning om stödet för renovering och energieffektivisering är nu beslutad och är planerad att gälla och kunna sökas från oktober 2021. Stödet kan sökas t.o.m 2022.

Riksidrottsförbundet har stöd till energi- och miljöprojekt

Huvudsyftet med anläggningsstödet är att skapa nya idrottsmiljöer som genererar fler idrottsaktiviteter för barn och ungdomar. Men svensk idrott ska också vara med och bidra till att Sveriges miljömål uppfylls, därför delar RF ut stöd till energi- och miljöprojekt. Ofta kan föreningarna även spara mycket pengar genom att göra energi- och miljöomställningar i sina anläggningar, som istället kan användas till verksamhet.

För att föreningarna ska kunna få stödet behöver dom ha en Energi och miljökartläggning över anläggningen dom söker stöd för, den kan våran energi- och klimatrådgivare utföra i mån av tid.

Läs mer på riksidrottsförbundets webbplats

 

Fler stöd och bidrag att söka

Läs mer om stöd och bidrag på Energimyndighetens webbplats.

Läs mer om stöd för dig som har verksamhet på landsbygden på Jordbruksverkets webbplats.

Bidrag för radonsanering

Uppdaterad den