Uppvärmning

Fjärrvärme i Karlstadsregionen

Fjärrvärme är den dominerande uppvärmningskällan för flerbostadshus och lokaler och kan vara ett bekvämt och miljövänligt uppvärmningsalternativ för många villaägare.

Fjärrvärme innebär att husen i hela eller delar av städer kopplas samman i ett gemensamt kulvertnät. Värmen produceras i ett centralt värmeverk eller kraftvärmeverk. Kraftvärme innebär att både el och värme kan produceras samtidigt. Värmen transporteras till fastigheterna i nedgrävda kulvertrör. För att kunna ta emot värmen från kulverten behöver fastigheten utrustas med en fjärrvärmecentral, där bland annat två värmeväxlare finns, en för varmvatten och en för värme.

Läs mer om Fjärrvärme i kommuner i Värmland:

Påverka dina fjärrvärmekostnader

Påverka dina fjärrvärmekostnader genom att minska din förbrukning I en fastighet med fjärrvärme kan du göra vissa åtgärder för att undvika onödig förbrukning. Underhållet av fjärrvärmeundercentralen sköts av fjärrvärmeleverantören, men underhåll och skötsel av dina radiatorer och termostater står fastighetsägaren för. Tänk också på att din varmvattenförbrukning påverkar din fjärrvärmeförbrukning.

Uppdaterad den