Klimat och energi

Globala Karlstad

06:37 min

Tänk globalt och agera lokalt! Genom det årliga arrangemanget Globala Karlstad vill Karlstads kommun inspirera dig som Karlstadsbo att försöka leva på ett mer klimatsmart och hållbart sätt.

Bidra till hållbar värld
Globala Karlstad arrangeras i oktober varje år och syftar till att uppmärksamma global utveckling och hur vi som invånare kan vara med och bidra till en mer hållbar värld. 

Under Globala Karlstad arrangerar Karlstads kommun tillsammans med samarbetspartners en mängd olika aktiviteter för att inspirera till ett hållbart levnadssätt. Evenemanget kan innehålla allt från utställningar och second hand-runda till inspirerande föreläsningar. 

De globala målen

Världens länder har kommit överens om 17 mål, Agenda 2030, som ska hjälpa oss att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och ojämställdhet och lösa klimatkrisen. För att nå målen krävs engagemang hos världens ledare, våra lokala politiker och hos oss alla medborgare.

Karlstad är en av de kommuner som officiellt antagit arbetet med Agenda 2030. Karlstads kommun ska i sitt arbete bidra till FN:s 17 globala mål och Agenda 2030.

Här hittar du mer information om de globala målen och arbetet för att nå dessa:
https://www.globalamalen.se

Globala målen för hållbar utveckling - 17 mål som ska förändra världen:

Uppdaterad den