Checklista

Tänk på det här då du genomför klimatutbildningen

Här har vi samlat de viktigaste sakerna att tänka över om du vill genomföra klimatutbildningen på ditt företag.

Bäst resultat får ni om din chef och dina arbetskamrater deltar i samförstånd och bidrar med stöd. Ta reda på vilka förväntningar och behov arbetsplatsen har på klimatutbildningen. Bestäm datum och plats och hur mycket resurser och tid som får tas i anspråk.

1. Utse ansvarig

Även om klimatutbildningen inte kräver en fysisk person som föreläser eller utbildar deltagarna är det bra om någon/några är ansvariga för förberedelser och för att utbildningen praktiskt genomförs. Det är bra om den ansvarige bekantar sig med materialet innan utbildningen startar.

 2. Bestäm formen för utbildningen

Ett bra sätt att genomföra klimatutbildningen är i studiecirkelform. Utbildningsmaterialet är självinstruerande och anpassat för mindre grupper. Utbildningen kan också genomföras mer traditionellt, där en miljöutbildad person föreläser eller utbildar deltagarna.

3. Välj ambitionsnivå!

Du behöver inte följa allt till punkt och pricka, låt arbetsplatsens behov och intresse styra. Bestäm hur mycket resurser och tid som får tas i anspråk.

4. Praktiska förberedelser

Tänk på att till exempel boka lokal, att det finns dator med internetuppkoppling, bestäm vilka övningsuppgifter ni ska göra och hur ni ska göra dem.

Fler ingående instruktioner och tips finns i den detaljerade studiehandledningen.

Checklistan (pdf)

Detaljerad studiehandledning för ansvariga

Uppdaterad den