Instruktioner

Så gör ni övningsuppgifterna

Här finns instruktioner till övningsuppgifterna för alla teman. Alla dokument är i pdf-format.

Tema 1 - klimatförändringen

Instruktioner till övningsuppgifter (pdf)

Påståenden - röda och gröna kort (pdf)

Lathund - så fyller du i klimatkontot (pdf)

Tema 2 - konsekvenser för Karlstad

Repetitionsfrågor från föregående utbildningstillfälle (tema 1, pdf) (Ställ markören på ”pratbubblan” längst upp till vänster på bilden så visas svaren)

Instruktioner till övningsuppgifter (pdf)

Gruppdiskussion om Klimatkontot (pdf)

Tema 3 - energi

Repetitionsfrågor från föregående utbildningstillfälle (tema 2, pdf) (Ställ markören på ”pratbubblan” längst upp till vänster på bilden så visas svaren)

Instruktioner till övningsuppgifter (pdf)

Checklista för energikartläggning (pdf)

Broschyren Stoppa onödan (pdf)

Tema 4 - transporter

Repetitionsfrågor från föregående utbildningstillfälle (tema 3, pdf) (Ställ markören på ”pratbubblan” längst upp till vänster på bilden så visas svaren)

Instruktioner till övningsuppgifter (pdf)

Tips på åtgärder - checklista (pdf)

Idéskrift Resepolicy - Vägverket (pdf)

Tema 5 - mat och konsumtion

Repetitionsfrågor från föregående utbildningstillfälle (tema 4, pdf) (Ställ markören på ”pratbubblan” längst upp till vänster på bilden så visas svaren)

Instruktioner till övningsuppgifter (pdf)

Avfall - Verksamheter och företag (pdf)

Börja källsortera - Verksamheter och företag (pdf)

Uppdaterad den