Klimatutbildning

Så genomför ni klimatutbildningen

Ett bra sätt att genomföra klimatutbildningen är i studiecirkelform. Utbildningsmaterialet är självinstruerande och anpassat för mindre grupper, där alla deltar och är aktiva på lika villkor. Det är kostnadsfritt att använda materialet.

För att genomföra klimatutbildningen krävs inte någon fysisk person med specialkunskaper i miljöfrågor som föreläser eller utbildar deltagarna. Men vi rekommenderar att en person på företaget tar på sig ansvaret att driva utbildningen framåt. På dessa sidor hittar du allt material du behöver.

Stöd och hjälp till ansvariga

Som stöd till dig som ansvarar för att klimatutbildningen genomförs på arbetsplatsen har vi har tagit fram en kortfattad checklista och en mer detaljerad studiehandledning. De ska fungera som vägledning inför och under utbildningstillfällena.

Checklista

Detaljerad studiehandledning för ansvariga

Fem teman, fem tillfällen

Utbildningen vänder sig till alla som vill ha grundläggande miljö- och klimatkunskaper. Den består av fem olika teman där varje tema innehåller en kortare film med övningar och stödmaterial som kopplas till filmen.

Utifrån ett karlstadsperspektiv sätts individen och arbetsplatsens miljöengagemang i fokus. För bästa resultat rekommenderar vi att alla medarbetare på ditt företag/organisation erbjuds möjligheten att gå utbildningen. Ambitionen är att du och dina kollegor efteråt ska ha fått:

  • ökad kunskap om klimatproblematiken och arbetsplatsens klimatpåverkan
  • tips och idéer på konkreta klimatåtgärder hemma och på arbetsplatsen
  • ett intresse och engagemang för det vardagliga klimatarbetet, som i sin tur leder till konkreta handlingar på arbetsplatsen och i hemmet

Uppdaterad den