Klimatutbildning

Stödmaterial för ansvarig

Här finns det stödmaterial du som ansvarig behöver för att genomföra klimatutbildningen. Använd det som fördjupning till filmen och till exempel som hjälp vid eventuella frågor och diskussioner. Alla filer är i pdf-format.

Du och gruppen väljer själva om och hur stödmaterialet används - presentera själv det du tycker är viktigast eller titta tillsammans igenom valda delar.

Du som ansvarig hittar också stöd i checklistan och i den detaljerade studiehandledningen nedan. De ska fungera som vägledning inför och under utbildningstillfällena.

Till varje tema har du

  • ett faktablad med mer information
  • en PowerPoint-presentation med manus
  • några länktips

Checklistan

Detaljerad studiehandledning för ansvariga

Tema 1 – klimatförändringen

Faktablad (pdf)

Powerpoint-presentation (pdf)

Powerpoint-presentation med manus (pdf)

Länkar för mer information

Kommunens miljö- och klimatstrategi

Klimatanpassningsportalen

Naturskyddsföreningen om klimat och energi

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen (pdf)

Tema 2 - konsekvenser för Karlstad

Faktablad (pdf)

PowerPoint-presentation (pdf)

PowerPoint-presentation med manus (pdf)

Länkar för mer information

Kommunens arbete mot översvämningar

Förebyggande av naturolyckor – MSB

Översvämningar – SMHI

Sverige inför klimatförändringarna - regeringskansliet

Tema 3 - energi

Faktablad (pdf)

PowerPoint-presentation (pdf)

PowerPoint-presentation med manus (pdf)

Länkar för mer information

Kommunens energi- och klimatrådgivning

Top Ten (Energismarta produkter) – Naturskyddsföreningen

Tema 4 - transporter

Faktablad (pdf)

PowerPoint-presentation (pdf)

PowerPoint-presentation med manus (pdf)

Länkar för mer information

Kommunens information om trafik och kommunikationer

Transporter och trafik - Naturvårdsverket

Tema 5 - mat och konsumtion

Faktablad (pdf)

PowerPoint-presentation (pdf)

PowerPoint-presentation med manus (pdf)

Länkar för mer information

Kommunens information om mat och miljö

Kommunens information om återvinning och avfall

Konsumtionens klimatpåverkan - Naturvårdsverket (pdf)

5 sätt att äta sig miljösmart - Naturskyddsföreningen

Uppdaterad den