Klimatutbildning tema 1

Klimatförändringen

Tema 1 inleder klimatutbildningen och tar upp klimatfrågan i ett globalt perspektiv.

Grundnivån beräknas ta ungefär en timme och sedan väljer ni själva om ni gör fördjupningsnivån. För ansvariga finns instruktioner, faktablad och PowerPoint-presentation, som ni hittar under Stödmaterial och instruktioner. Där finns också instruktioner till övningsuppgifterna.

Till stödmaterial och instruktioner

Grundnivå

1. Film om tema 1 - Klimatförändringen

2. Diskutera filmen, vilka frågor kom upp?

Ta gärna hjälp av stödmaterialet nedan.

Övningsuppgifter

1. Röda och gröna kort

Varje deltagare har ett rött och ett grönt kort. Ansvarig presenterar ett påstående och deltagarna håller upp ett rött kort om de inte instämmer och ett grönt om de instämmer.

2. Klimatkontot - testa dina koldioxidutsläpp

Till klimatkontot

Stödmaterial och instruktioner

Fördjupningsnivå

1. Wake up, freak out - then get a grip

Tecknad kortfilm som på ett övertygande sätt förklarar teorin om den så kallade tröskelnivån, som en förklaring på varför det är så bråttom att ställa om kursen mot ett klimatsäkert samhälle.

Ladda ner filmen (OBS! Kan ta lite tid!)

2. Ned med koldioxiden - värderingsövning

En värderingsövning där deltagarna måste ta ställning kring fyra påståenden.

Uppdaterad den