Klimatutbildning tema 2

Konsekvenser för Karlstad och Värmland

Tema 2 tar upp hur klimatförändringarna påverkar Karlstad och Värmland.

I tema två finns bara grundnivån som beräknas ta ungefär en timme. För ansvariga finns instruktioner, faktablad och PowerPoint-presentation, som ni hittar under Stödmaterial och instruktioner. Där finns också instruktioner till övningsuppgifterna och repetitionsfrågor från tema 1. Gå gärna igenom dem innan ni ser filmen för tema 2.

Till stödmaterial och instruktioner.

Grundnivå

1. Film om tema 2 - konsekvenser för Karlstad

2. Diskutera filmen, vilka frågor kom upp?

Ta gärna hjälp av stödmaterialet nedan.

Övningsuppgifter

  • Genomgång av hemuppgiften, Klimatkontot
  • Gruppdiskussion och reflektion kring de individuella resultaten.

Stödmaterial och instruktioner 

Uppdaterad den