Klimatutbildning tema 3

Så påverkar vår energianvändning klimatet

Tema 3 tar upp hur vår energianvändning påverkar klimatet.

Grundnivån beräknas ta ungefär en timme och sedan väljer ni själva om ni gör fördjupningsnivån. För ansvariga finns instruktioner, faktablad och PowerPoint-presentation, som ni hittar under Stödmaterial och instruktioner. Där finns också instruktioner till övningsuppgifterna och repetitionsfrågor från tema 2. Gå gärna igenom dem innan ni ser filmen för tema 3.

Till stödmaterial och instruktioner.

Grundnivå

1. Film om tema 3 - Energi

2. Diskutera filmen, vilka frågor kom upp?

Ta gärna hjälp av stödmaterialet nedan.

Övningsuppgifter

Energikartläggning - Diskutera arbetsplatsens energianvändning i grupper. Till er hjälp har ni en checklista samt broschyren Stoppa onödan (se dokument nedan).

Stödmaterial och instruktioner

Fördjupningsnivå

1. Energistatistik - ett hjälpmedel vid energikartläggning

Ta reda på hur mycket energi arbetsplatsen använder.

2. Kvällsvandring

Fördjupningsnivån kräver en del förberedelser. Någon eller några genomför en kvällsvandring genom lokalerna och inventerar arbetsplatsens energianvändning.

Uppdaterad den