Klimatutbildning tema 4

Så påverkar våra transportvanor klimatet

Tema 4 tar upp hur våra transportvanor påverkar klimatet.

Grundnivån beräknas ta ungefär en timme och sedan väljer ni själva om ni gör fördjupningsnivån. För ansvariga finns instruktioner, faktablad och PowerPoint-presentation, som ni hittar under Stödmaterial och instruktioner. Där finns också instruktioner till övningsuppgifterna och repetitionsfrågor från tema 3. Gå gärna igenom dem innan ni ser filmen för tema 4.

Till stödmaterial och instruktioner

Grundnivå

1. Film om tema 4 - Transporter

2. Diskutera filmen, vilka frågor kom upp?

Ta gärna hjälp av stödmaterialet nedan.

Övningsuppgifter

Diskussion om arbetsplatsens resvanor

Varje dag görs över 13 miljoner resor i Sverige, cirka hälften av dem är jobbrelaterade och sker med bil. Övningen går ut på att diskutera er arbetsplats resvanor och transporter.

Stödmaterial och instruktioner

Fördjupningsnivå

Ta fram en resepolicy för företaget

En resepolicy för arbetsplatsen kan bidra till ett mer effektivt resande samt spara tid och pengar. Policyn styr resorna i tjänsten och underlättar för medarbetare att göra miljöval i sina resor. Arbetet med att ta fram en resepolicy är en relativt omfattande process.

Uppdaterad den