Klimatutbildning tema 5

Så påverkar våra matvanor och vår konsumtion vårt klimat

Tema 5 tar upp hur våra matvanor och vår konsumtion påverkar vårt klimat.

Grundnivån beräknas ta ungefär en timme och sedan väljer ni själva om ni gör fördjupningsnivån. För ansvariga finns instruktioner, faktablad och PowerPoint-presentation, som ni hittar under Stödmaterial och instruktioner. Där finns också instruktioner till övningsuppgifterna och repetitionsfrågor från tema 4. Gå gärna igenom dem innan ni ser filmen för tema 5.

Till stödmaterial och instruktioner

Grundnivå

1. Film om tema 5 - Mat och konsumtion

2. Diskutera filmen, vilka frågor kom upp?

Ta gärna hjälp av stödmaterialet nedan.

Övningsuppgifter

Diskutera hur och vad ni konsumerar och hur ni sorterar ert avfall på arbetsplatsen. 

Stödmaterial och instruktioner

Fördjupningsnivå

1. Outside the box - film om konsumtion

Se filmen tillsammans och diskutera, utifrån några frågor, hur våra konsumtionsmönster ser ut.

Se filmen

2. Avfallshanteringen på arbetsplatsen

Diskutera hur arbetsplatsens avfallshantering ser ut.

3. Miljövänliga och etiskt riktiga inköp

Hur kan ni göra miljöriktiga och/eller etiskt riktiga inköp till arbetsplatsen?

4. Arbetsplatsens matkonsumtion

Diskutera hur matkonsumtionen ser ut på arbetsplatsen

Uppdaterad den