Så här ligger vi till med miljöarbetet

Miljödiplomering inom Karlstads kommun

Alla verksamheter inom koncernen Karlstads kommun kan miljödiplomeras i enlighet med kravstandarden Svensk Miljöbas. Hittills har Mariebergsskogen och kultur- och fritsidsförvaltningen blivit miljödiplomerade. 

Miljödiplomering är ett verktyg för att systematisera och effektivisera en verksamhets miljöarbete och bygger på en nationell kravstandard som föreningen Svensk Miljöbas förvaltar och utvecklar.

Uppdaterad den