Så här ligger vi till

Aktuell Hållbarhets kommunrankning

Solastatyn

Under elva år har Aktuell Hållbarhet rankat landets kommunen genom att samla in data som mäter aktivitet och amibiton på miljöområdet. 2019 placerade sig Karlstad på fjärde plats - vår bästa placering hittils!

De senaste elva åren har Karlstad placerats bland topp tio som en av Sveriges absolut bästa miljökommuner. Tidningen Aktuell Hållbarhet har rankat Sveriges 290 kommuner, och 2019 hamnade Karlstad på fjärde plats. Kraven som ställs blir dessutom tuffare för varje år, så i år är vi extra stolta. Årets fokusområde för rankingen var hur vi samarbetar med näringslivet, och hur vi jobbar med hållbar konsumtion. På Aktuell Hållbarhets webbplats kan du läsa mer om Karlstads resultat.

Vad bygger rankningen på?

Tidningen Aktuell Hållbarhet har rankat miljöarbetet i Sveriges kommuner  elva år i rad. Rankningen består av två delar, en enkät med miljörelaterade frågor som kommuner har besvarat och uppgifter som hämtas från olika offentliga källor. Frågorna i enkäten handlar bland annat om klimatanpassning, utsläpp från transporter, miljökrav i upphandlingar och energieffektivisering. Nytt för 2019 var att frågorna fokuserade kring hur vi samarbetar med näringslivet, och hur vi jobbar med hållbar konsumtion.

Varje år byts parametrar ut och fråge­ställningar skärps och det blir svårare att få poäng. Det går inte att luta sig tillbaka och vara nöjd. Miljö- och hållbarhetsarbetet kräver ständiga förbättringar,­ nya strategier, investeringar och skärpningar av ambitioner.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den