En miljösmart kommun

VÅR KOMMUN
INTERNA MILJÖMÅL

vår kommuns interna miljömål

För oss som jobbar inom kommunen är miljöfrågorna en naturlig del av vardagen. De politiska nämnderna har tagit fram egna nämndmål som är kopplade till de övergripande målen. Vi satsar på utbildning, gör miljöanpassade inköp, använder klimatsmarta fordon och bygger energieffektivt. Vi vill vara föregångare och leva som vi lär, det mår vår gemensamma miljö så mycket bättre av.

Utbildning och delaktighet

Vi har länge jobbat framgångsrikt med interna miljöfrågor. Ledorden är hållbarhet och delaktighet, ord med ursprung i FN:s globala handlingsprogram för hållbar utveckling.

Att utbilda personal och göra miljöfrågorna till en naturlig del av vardagen har varit en viktig del i vårt interna miljöarbete. På många arbetsplatser finns miljöansvariga och vi satsar mycket pengar på att göra klimat- och miljöinvesteringar i våra fastigheter och fordon.

Så här ligger vi till

Karlstad rankas som en av Sveriges bästa miljökommuner. 2017 kom vi på en sjunde plats. Vi jobbar till exempel med att minska våra klimatutsläpp och när det gäller våra egna verksamheter står livsmedel och elanvändning i fokus. Faktum är att livsmedel står för en femtedel av kommunens totala koldioxidutsläpp

Utsläppen av klimatgaser från verksamheter i Karlstads kommun har minskat med 16 procent sedan 2009. Matsvinnet i våra skolrestauranger har minskat med 25 procent. Möjligheten att källsortera på arbetsplatserna i kommunen har ökat. Andelen ekologiska livsmedel i kommunen har ökat från 8 procent 2008 till 30 procent 2016.

Goda exempel på hur vi jobbar mot målet

  • Våra nämnder i kommunen har beslutat om ett 50-tal nämndmål inom miljöområdet, som ett stöd för det fortsatta arbetet. 
  • Alla nybyggnadsprojekt i kommunal regi klarar höga miljökrav.
  • Av slammet från reningsverket gör vi biogas till våra stadsbussar och växtnäring till jordbruket.
  • Vi har installerat närmare 3 000 m2 solenergi på kommunens byggnader.
  • Utfasning av eldningsolja i kommunens egna fastigheter.
  • Byter lampor för att minska energiförbrukningen för all utomhusbelysning.
  • Genomfört insatser för att minska arbetsresor och resor i tjänsten, bland annat genom att erbjuda möjligheten till webbmöten och webbkonferenser.
  • Nästan alla personbilar är bytta till miljöfordon och de drivs till stor del av förnybara bränslen.
  • Pågående arbete med att övergå till arbetsfordon som ger mindre klimatpåverkan, bland annat finns Nordens första helt biogasdrivna sopmaskin i Karlstad.
  • Sedan 2009 klimatkompenserar kommunen alla tjänsteresor som sker med fossilbaserade bil- och flygresor. Hittills har medel från klimatkontot delats ut till 60 miljöprojekt ute i kommunens olika verksamheter.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den